دانلود word رابطه فاجعه سازي درد، اضطراب درد، روان رنجورخويي، حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله با ناتواني عملکردي در بيماران روماتيسمي

لینک دانلود

 دانلود word رابطه فاجعه سازي درد، اضطراب درد، روان رنجورخويي، حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله با ناتواني عملکردي در بيماران روماتيسمي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه فاجعه سازي درد، اضطراب درد، روان رنجورخويي، حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله با ناتواني عملکردي در بيماران روماتيسمي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه فاجعه سازي درد، اضطراب درد، روان رنجورخويي، حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله با ناتواني عملکردي در بيماران روماتيسمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه فاجعه سازي درد، اضطراب درد، روان رنجورخويي، حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله با ناتواني عملکردي در بيماران روماتيسمي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي سلامت

تعداد صفحات :20

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای فاجعه سازی درد، اضطراب درد، روان رنجورخویی، حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله و در پیش بینی ناتوانی عملکردی در بیماران رماتیسمی شهر اهواز بود.روش: بدین منظور یک گروه 151 نفری از بیماران مبتلا به روماتیسم با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه های مقیاس فاجعه سازی درد، مقیاس علائم اضطراب درد، خرده مقیاس روان رنجورخویی پرسشنامه شخصیتی آیزنک، خرده مقیاس حمایت اجتماعی مقیاس سنجش تأثیر آرتریت، پرسشنامه راهبردهای مقابله، مقیاس سنجش تأثیر آرتریت را تکمیل کردند.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که متغیرهای پژوهش قادر به تبیین 39% واریانس ناتوانی عملکرد بودند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که به ترتیب فاجعه سازی درد، روان رنجورخویی، حمایت اجتماعی و یکی از راهبردهای مقابله ای در معادله باقی ماندند. این متغیرها جمعا 38% از واریانس ناتوانی عملکردی را تبیین کردند.نتیجه گیری: یافته های پژوهش از نقش عوامل روان شناختی در پیش بینی وضعیت عملکردی در بیماران روماتیسمی حمایت می کند.
كلید واژه: روماتیسم، شخصیت، حمایت اجتماعی، راهبرد مقابله، ناتوانی عملکرد

توضیحات بیشتر