دانلود word بررسي عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در شرکت مفتول چشمه کرمان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در شرکت مفتول چشمه کرمان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در شرکت مفتول چشمه کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در شرکت مفتول چشمه کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در شرکت مفتول چشمه کرمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه اقتصاد و كسب و كار

تعداد صفحات :13

با توجه به اهمیت موضوع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از تجارت الکترونیک توسط شرکت ها در سراسر جهان، به عنوان روش انجام کسب و کار، تحقیق حاضر برای شناسائی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک به صورت موردی در شرکت مفتول چشمه کرمان انجام شده است. در این تحقیق از مدل استقرار EC اسکوپلا 2003 برای بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مربوطه در قالب پرسشنامه اول و 7 عامل: نقش دولت، زیرساخت تکنولوژیکی، عامل مدیریت، عامل فرهنگی، منابع انسانی، منابع مالی و عامل بازار (مشتری، توزیع، وضعیت رقابتی) و از مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) (دیویس، 1989) برای بررسی میزان نگرش و ادراکات اجتماعی مدیران و کارشناسان ارشد نسبت به تجارت الکترونیک در قالب پرسشنامه دوم که شامل دو عامل مهم برداشت از سودمندی تکنولوژی و برداشت از سهولت استفاده از فناوری می باشد، استفاده شده است. این دو پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت مفتول چشمه توزیع و جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق و تحلیل شکاف انجام شده بین وضعیت کنونی و مطلوب، نشان می دهد شرکت مربوطه از جهت عامل فرهنگی و پشتیبانی مدیریت وضعیت خوبی دارد و باید در زمینه زیرساخت های تکنولوژیکی و آموزش نیروی انسانی بودجه بیشتری صرف نماید. حمایت مالی دولت هم باید بیشتر شود و سازمان با استقرارتجارت الکترونیک توان رقابتی خود را در بازار بالا برد. با انجام آزمون ks غیرنرمال بودن فراوانی پاسخ های ارایه شده، تایید شده، لذا از تحلیل های آماری ناپارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است. با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه معنادار بین وضعیت نقش دولت و عامل بازار با مدل TAM بدست آمد و فرضیه های تحقیق با آزمون ویلکاکسون تایید شدند. با آزمون فریدمن عوامل بر اساس اهمیت به شرح زیر رتبه بندی شده اند. 1-زیرساخت تکنولوژی 2- عامل مدیریت 3- نقش دولت 4- عامل انسانی 5- منابع مالی6 - عامل فرهنگی 7- عامل بازار (مشتری، توزیع، وضعیت رقابتی) و بر اساس وضعیت کنونی عوامل به ترتیب 1- عامل مدیریت 2- عامل فرهنگی 3- منابع مالی 4 - زیر ساخت تکنولوژی 5- عامل بازار (مشتری، توزیع، وضعیت رقابتی) 6- عامل انسانی 7- نقش دولت، رتبه بندی شده اند.
كلید واژه: تجارت الکترونیک، IT، EDI

توضیحات بیشتر