دانلود word مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله با استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله با استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله با استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله با استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله با استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اعتياد پژوهي

تعداد صفحات :24

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس نوجوانان معتاد و بهنجار انجام شد.روش: به منظور انجام پژوهش که از نوع علی - مقایسه ای است، برای انتخاب نمونه معتاد از نمونه گیری در دسترس و برای انتخاب نمونه بهنجار (غیر معتاد) از نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. بر این اساس 50 نوجوان معتاد و 50 نوجوان غیر معتاد به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه سبک های مقابله ای فولکمن و لازاروس گردآوری و با استفاده از شاخص های گرایش مرکزی، شاخص های پراکندگی و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین نوجوانان معتاد و غیر معتاد در ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای تفاوت معنی داری وجود دارد و نمرات نوجوانان معتاد در روان رنجورخویی و سبک مقابله ای هیجان محور به طور معناداری بالاتر و در توافق پذیری، وجدانی بودن و سبک مقابله ای مساله محور پائین تر از نوجوانان بهنجار است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، تدوین برنامه های آموزشی - درمانی مناسب به منظور تغییر و اصلاح ویژگی های شخصیتی و همچنین آموزش مهارت های مقابله با موقعیت های استرس زا، می تواند گامی موثر در پیشگیری و مهار اعتیاد باشد.
كلید واژه: سبک های مقابله ای، ویژگی های شخصیتی، اعتیاد

توضیحات بیشتر