دانلود word تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتريک

لینک دانلود

 دانلود word تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتريک دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتريک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتريک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتريک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه اقتصاد و كسب و كار

تعداد صفحات :16

در این تحقیق به بررسی «دانلود word تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتريک» پرداخته شده است و سوال اصلی تحقیق به این شرح است «آیا آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل کرک پاتریک تاثیر دارد»؟ به دنبال سوال اصلی تحقیق حاضر هدف اصلی نیز بررسی تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک است. لازم به ذکر است که طرح تحقیق پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای می گیرد و از نوع زمینه یابی (پیمایشی) است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (667 نفر) تشکیل می دهند که تعداد 247 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه تصادفی- طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته 30 سوالی در سه دسته واکنش، یادگیری، رفتار (تغییر رفتار) است که در طیف لیکرت 5 گزینه ای اندازه گیری شده است و دارای ضریب اعتبار 95% است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصله از پرسشنامه از مدل آماری t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک در سطح a=0.01 بالاتر از حد متوسط بوده و از تاثیر بالایی برخوردار است.
كلید واژه: آموزش ضمن خدمت، کارایی، ارزشیابی واکنش، ارزشیابی یادگیری، ارزشیابی رفتار (تغییر رفتار)

توضیحات بیشتر