دانلود word مقايسه بهزيستي روانشناختي و رضامندي زناشويي در گروهي از زنان بارور و نابارور شهر تبريز

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه بهزيستي روانشناختي و رضامندي زناشويي در گروهي از زنان بارور و نابارور شهر تبريز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه بهزيستي روانشناختي و رضامندي زناشويي در گروهي از زنان بارور و نابارور شهر تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه بهزيستي روانشناختي و رضامندي زناشويي در گروهي از زنان بارور و نابارور شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه بهزيستي روانشناختي و رضامندي زناشويي در گروهي از زنان بارور و نابارور شهر تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي سلامت

تعداد صفحات :16

هدف: مشكل ناباروری به عنوان حادثه ای استرس زا با مشكلات روانشناختی متعددی همراه است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی زناشویی در زنان نابارور و مقایسه آن با زنان بارور بوده است.روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود که مبتنی بر هدف پژوهشی، تعداد 40 زن نابارور، به طور تصادفی از بین كسانی كه به مركز درمانی الزهرا شهر تبریز مراجعه كرده بودند، انتخاب و با 40 زن بارور مورد مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه مقیاس بهزیستی روانشناختی و شاخص رضایت زناشویی جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد كه زنان بارور در بهزیستی روانشناختی و مؤلفه های آن چون پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند، تسلط بر محیط و رشد شخصی، بالاتر از زنان نابارور بوده اند. با این حال، بین دو گروه، در مورد رضامندی زناشویی تفاوت معناداری مشاهده نشد.نتایج: زنان بارور اغلب درویژگی های روانی بالاترند دارند بهزیستی روانشناختی و مؤلفه های آن چون پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند، تسلط بر محیط و رشد شخصی، بالاتر از زنان نابارور بوده است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، حاكی از پایین بودن وضعیت بهزیستی روانشناختی زنان نابارور است، لذا توجه به نیازهای روانی افراد نابارور، مؤلفه ای ضروری در موفقیت درمان ناباروری است.
كلید واژه: بهزیستی روانشناختی، ناباروری، باروری، رضایتمندی زناشویی

توضیحات بیشتر