دانلود word اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر پيشگيري از عود مردان وابسته به مواد

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر پيشگيري از عود مردان وابسته به مواد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر پيشگيري از عود مردان وابسته به مواد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر پيشگيري از عود مردان وابسته به مواد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر پيشگيري از عود مردان وابسته به مواد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اعتياد پژوهي

تعداد صفحات :18

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر پیشگیری از عود مردان وابسته به مواد انجام شده است.روش: در یک طرح آزمایشی، 30 نفر از افراد وابسته به موادی که در مرکز اجتماع درمان مدار شهر اصفهان مقیم بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) بررسی شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری قرار گرفتند و گروه گواه درمان خاصی دریافت نکردند. همه شرکت کنندگان در پژوهش در آغاز، پایان و سه ماه پس از پایان درمان، بوسیله آزمایش ادرار مورد سنجش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی و آزمون خی دو به کار برده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که در دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان عود در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد اما میزان عود در گروه کنترل در مرحله پیگیری به طور معناداری بیشتر از گروه آزمایش بود.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر پیشگیری از عود مردان وابسته در مرحله پیگیری ثبات دارد.
كلید واژه: درمان شناختی - رفتاری، مدیریت استرس، عود، وابستگی به مواد

توضیحات بیشتر