دانلود word بررسي تاثير بازآموزي بر ميزان آگاهي و نگرش ماماها در نحوه انجام معاينه باليني پستان در مراکز بهداشتي شهرستان اردبيل

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير بازآموزي بر ميزان آگاهي و نگرش ماماها در نحوه انجام معاينه باليني پستان در مراکز بهداشتي شهرستان اردبيل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير بازآموزي بر ميزان آگاهي و نگرش ماماها در نحوه انجام معاينه باليني پستان در مراکز بهداشتي شهرستان اردبيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير بازآموزي بر ميزان آگاهي و نگرش ماماها در نحوه انجام معاينه باليني پستان در مراکز بهداشتي شهرستان اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير بازآموزي بر ميزان آگاهي و نگرش ماماها در نحوه انجام معاينه باليني پستان در مراکز بهداشتي شهرستان اردبيل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و بهداشت اردبيل

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: آموزش توانمندترین ابزار برای انتقال دانش به انسان می باشد، روش های مختلفی جهت آموزش وجود دارد که یکی از آن ها تشکیل دوره های بازآموزی می باشد. آموزش فنون معاینات بالینی پستان، مهارت ها و شیوه های جدید برای انجام آن یا بازآموزی از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است و هدف از آن آگاهی ماماها به وظایف و مسوولیت ها، تامین مهارت و توانایی لازم جهت ارتقا و انطباق با وضع جدید می باشد.روش کار: این پژوهش به صورت یک مطالعه توصیفی - مقطعی در مراکز بهداشتی شهرستان اردبیل انجام گرفت. در این پژوهش کلیه پرسنل مامایی شاغل در مراکز بهداشتی به وسیله پرسشنامه ای که توسط پژوهشگر بر اساس محتوای بازآموزی ساخته شده بود، در قبل و بعد از بازآموزی تحت بررسی قرار گرفتند و نهایتا داده ها با استفاده از روش های آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه اختلاف آماری معنی داری را بین نمره آگاهی قبل و بعد از آموزش نشان داد (p<0.05) که نشان دهنده تاثیر مثبت بازآموزی است. طبق یافته ها میانگین سنی افراد مورد پژوهش 30.1 سال (34- 30 سال) بوده و بیشترین منبع کسب اطلاعات (20 درصد) مطالعه شخصی بوده است، این در حالی است که 45 درصد افراد مورد مطالعه قبلا هیچ گونه دوره آموزشی را سپری نکرده بودند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر چشمگیر دوره های بازآموزی کوتاه مدت در افزایش آگاهی افراد تحت بررسی برگزاری چنین دوره هایی در سطح کشور برای پرسنل بهداشتی و مامایی کلیه درمانگاه ها ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: بازآموزی، آگاهی، نگرش، معاینه بالینی پستان

توضیحات بیشتر