دانلود word بررسي ارتباط ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک با شادابي گونه تاغ در تاغ زارهاي طبيعي و دست کاشت (مطالعه موردي: دشت حسين آباد، استان خراسان جنوبي)

لینک دانلود

دانلود word بررسي ارتباط ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک با شادابي گونه تاغ در تاغ زارهاي طبيعي و دست کاشت (مطالعه موردي: دشت حسين آباد، استان خراسان جنوبي) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک با شادابي گونه تاغ در تاغ زارهاي طبيعي و دست کاشت (مطالعه موردي: دشت حسين آباد، استان خراسان جنوبي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک با شادابي گونه تاغ در تاغ زارهاي طبيعي و دست کاشت (مطالعه موردي: دشت حسين آباد، استان خراسان جنوبي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک با شادابي گونه تاغ در تاغ زارهاي طبيعي و دست کاشت (مطالعه موردي: دشت حسين آباد، استان خراسان جنوبي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله جنگل ايران

تعداد صفحات :14

هدف این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین شادابی گونه تاغ و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و مقایسه آن در رویشگاه های طبیعی و دست کاشت تاغ است. پس از بازدید صحرایی، دو منطقه شامل توده های تاغ طبیعی و دست کاشت (مساحت هر منطقه حدود 200 هکتار) در مجاورت یکدیگر انتخاب شد. در هر منطقه به طور تصادفی و با روش ترانسکت از خاک و پوشش گیاهی نمونه برداری شد، به نحوی که در هر منطقه پنج ترانسكت با طول 60 متر پیاده شد. بر روی هر ترانسكت به فاصله هر 10 متر، یك پروفیل به عمق 50 سانتی متر حفر و از دو عمق 10 -0 و 50-10 سانتی متر نمونه برداری انجام گرفت و در مجموع 120 نمونه خاك برداشت شد. همچنین در هر نقطه، درجه شادابی نزدیک ترین درختچه تاغ به ترانسکت، بررسی شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک شامل بافت، وزن مخصوص ظاهری، رطوبت، ماده آلی، کربن آلی، ازت کل، پتاسیم، آهک، سدیم، EC و pH در آزمایشگاه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که بین شادابی گونه تاغ و مقدار ماده آلی، كربن آلی، ازت کل و رطوبت خاک ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در افق سطحی خاك محسوس تر است. از طرف دیگر، بین مقدار سدیم، پتاسیم و شوری با شادابی درختچه های تاغ رابطه معکوس وجود دارد، ولی این رابطه معنی دار نیست. ارتباط بین مقدار آهك، pH و وزن مخصوص ظاهری با شادابی گونه تاغ نیز معنی دار نیست. نتایج این تحقیق نشان داد که خواص شیمیایی و فیزیکی خاک به ویژه ویژگی های حاصلخیزی آن از مهم ترین شاخص های موثر در شادابی گونه تاغ است.
كلید واژه: رویشگاه های طبیعی و دست کاشت تاغ، شادابی گیاه، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، نمونه برداری

توضیحات بیشتر