دانلود word بررسي رابطه ميان مديريت جريان هاي نقدي و هزينه هاي بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

دانلود word بررسي رابطه ميان مديريت جريان هاي نقدي و هزينه هاي بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه ميان مديريت جريان هاي نقدي و هزينه هاي بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه ميان مديريت جريان هاي نقدي و هزينه هاي بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه ميان مديريت جريان هاي نقدي و هزينه هاي بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)

تعداد صفحات :25

در این مطالعه رابطه میان مدیریت جریان های نقدی و هزینه های بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، از جریان نقدی غیر منتظره، به عنوان متغیر مستقل و از متغیرهای نرخ رشد فروش، درصد مالکیت دولت، اهرم مالی و اندازه شرکت، به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است، تا بتوان رابطه آن ها را با هزینه های بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره زمانی نه ساله از سال 1378 تا 1386، مورد مطالعه قرار داد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. برای آزمون فرضیه ها نیز از روش رگرسیون چند متغیره و روش گام به گام استفاده شد. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و جریان های نقدی غیرمنتظره با هزینه های بدهی، دارای رابطه معناداری می باشند و متغیرهای رشد فروش و درصد مالکیت دولت، نیز هیچ گونه رابطه معناداری با هزینه های بدهی ندارند. در این تحقیق، جریان های نقدی غیرمنتظره به عنوان شاخص مدیریت جریان های نقدی است، که با هزینه های بدهی شرکت رابطه مستقیم دارد.
كلید واژه: جریان های نقدی غیر منتظره، هزینه بدهی، نرخ رشد فروش، درصد مالکیت دولت، اهرم مالی

توضیحات بیشتر