دانلود word بررسي حضور آنتي بادي هاي سرمي ضد ويروس آنفلوانزاي مرغي تحت تيپ H9N2 در جمعيت انساني منطقه اردبيل

لینک دانلود

دانلود word بررسي حضور آنتي بادي هاي سرمي ضد ويروس آنفلوانزاي مرغي تحت تيپ H9N2 در جمعيت انساني منطقه اردبيل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي حضور آنتي بادي هاي سرمي ضد ويروس آنفلوانزاي مرغي تحت تيپ H9N2 در جمعيت انساني منطقه اردبيل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي حضور آنتي بادي هاي سرمي ضد ويروس آنفلوانزاي مرغي تحت تيپ H9N2 در جمعيت انساني منطقه اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي حضور آنتي بادي هاي سرمي ضد ويروس آنفلوانزاي مرغي تحت تيپ H9N2 در جمعيت انساني منطقه اردبيل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :13

ویروس های خانواده ارتومیکسوویریده (ویروس های آنفلونزا) عامل عمده ای در ایجاد بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری تنفسی در جمعیت انسانی به شمار می روند. با توجه به این که تحت تیپ H9N2 عامل ایجاد بیماری آنفلونزای مرغی در جمعیت طیور ایران در چند سال اخیر بوده است. تاکنون مطالعه ای در راستای بررسی میزان شیوع سرمی ویروس آنفلونزای مرغی در جامعه انسانی به خصوص افراد مرتبط و غیر مرتبط با صنعت طیور منطقه اردبیل نشده بود. لذا این تحقیق جهت بررسی حضور آنتی بادی های سرمی ضد ویروس آنفلونزای مرغی تحت تیپ H9N2 در گروه های مختلف انسانی از اوایل آبان تا اوایل اسفند ماه سال 1388 انجام شده است. تعداد 311 نمونه سرم خون از دو گروه بیمار و سالم با جنس و رده های سنی مختلف شامل 86 نمونه سرم خون بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان امام خمینی (ره)، 88 نمونه سرم بیماران بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان، 41 نمونه سرم دامپزشکان و واکسیناتورهای دامپزشکی، 44 نمونه سرم پرسنل بهداشتی شاغل در بیمارستان و 52 نمونه سرم مرغداران و کارگران مرغداریها و کشتارگاه های طیور جمع آوری گردید. عیار آنتی بادی های ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H9N2 توسط آزمایش HI اندازه گیری شد. اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در گروه بیماران 37.2% با عیار سرمی 22.03±10.74 از افراد با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان و 23.9% با عیار سرمی 21.88±10.41 از افراد بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان مثبت بودند. در گروه سالم 29.3% با عیار سرمی 21.14±10.59 از دامپزشکان و واکسیناتورها،18.2 % با عیار سرمی 20.00±10.00 از پرسنل بهداشتی شاغل در بیمارستان و 15.4% با عیار سرمی 26.02±11.35 از مرغداران و کارگران مرغداریها و کشتارگاه های طیور نسبت به تحت تیپ H9N2 ویروس آنفلوانزای A واکنش سرمی مثبت نشان دادند .(HI titers³1.20)در گروه های بیمار و سالم بیشترین فراوانی واکنش مثبت سرمی در گروه سنی زیر 30 سال (26.5%) و جنس مردان (27%) و کمترین آن در گروه سنی 46-60 سال (22.4%) و جنس زنان (23.6%) به دست آمد که از لحاظ آماری معنی دار نبودند (p³0.05). نتایج این مطالعه حاکی از تماس گروه های مختلف جمعیت انسانی با تحت تیپ H9N2 ویروس آنفلونزا بود که این عفونت در بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان بیشتر مشاهده گردید، همچنین از لحاظ شغلی نیز در گروه سالم، دامپزشکان و واکسیناتورها بیشترین موارد تماس را نشان دادند.
كلید واژه: آنفلونزای مرغی‏، تحت تیپ H

توضیحات بیشتر