دانلود word بررسي زون هاي دگرسان نوع پورفيري و رفتار ژئوشيميايي عناصر کمياب و نادر خاکي در آنها در منطقه كيقال (شمال ورزقان، آذربايجان شرقي)

لینک دانلود

 دانلود word بررسي زون هاي دگرسان نوع پورفيري و رفتار ژئوشيميايي عناصر کمياب و نادر خاکي در آنها در منطقه كيقال (شمال ورزقان، آذربايجان شرقي) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي زون هاي دگرسان نوع پورفيري و رفتار ژئوشيميايي عناصر کمياب و نادر خاکي در آنها در منطقه كيقال (شمال ورزقان، آذربايجان شرقي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي زون هاي دگرسان نوع پورفيري و رفتار ژئوشيميايي عناصر کمياب و نادر خاکي در آنها در منطقه كيقال (شمال ورزقان، آذربايجان شرقي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي زون هاي دگرسان نوع پورفيري و رفتار ژئوشيميايي عناصر کمياب و نادر خاکي در آنها در منطقه كيقال (شمال ورزقان، آذربايجان شرقي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :18

استوک پورفیری كوارتز مونزونیتی كیقال در 12 کیلومتری شمال شهرستان ورزقان، واقع در شمال غربی ایران (استان آذربایجان شرقی) قرار دارد. این توده طی فعالیت های ماگمایی نفوذی فاز پیرنه به درون واحدهای آتشفشانی قدیمی تر نفوذ كرده و موجب كانی سازی مس - مولیبدن و گسترش زون های دگرسان گرمابی در منطقه شده است. پس از جایگیری این توده، دایك های تاخیری متعددی با تركیب عمده دیوریتی - كوارتز دیوریتی در این منطقه به داخل استوك كوارتزمونزونیتی نفوذ کرده اند. رخداد شکستگی های هیدرولیکی موجب ایجاد زون های خرد شده نفوذپذیر در داخل استوک پورفیری و سنگ های پیرامونی و تسهیل گردش سیالات گرمابی شده که منجر به گسترش زون های دگرسان پتاسی، فیلیك، آرژیلیك، آرژیلیك پیشرفته و پروپیلیتیك در گستره مورد بررسی شده است. در بررسی رفتار عناصر نادر خاكی در زون های دگرسان مختلف، الگوی کلی نمودارهای عنکبوتی، شیب منفی مشخص از عناصر LREE به سمت عناصر HREE نشان می دهد. در زون های پتاسی و فیلیك، تهی شدگی عناصر REE قابل مشاهده اند که به علت فعالیت بالای همبافت های سولفاتی و پایین بودن pH و نیز نسبت بالای سنگ/آب بوده است اما در زون آرژیلیك در مقابل تهی شدگی عناصر LREE، عناصر HREE غنی شدگی نشان می دهند که به دلیل جذب آنها به وسیله کانی های رسی و نیز فعالیت پایین همبافت های سولفاتی در شاره های تولید کننده دگرسانی آرژیلیک است. در زون پروپیلیتیک عناصر HREE بی تحرک بوده ولی عناصر LREE در مقایسه با نمونه تقریبا سالم، غنی شدگی نشان می دهند و در زون شسته شده، تهی شدگی عناصر LREE و MREE بیشتر از عناصر HREE است. نسبت (Eu/Eu*) در نمونه تقریبا سالم و نمونه های دگرسان کوچکتر از 1 است اما نسبت (Ce/Ce*) بزرگتر از 1 است. بر این اساس بیهنجاری منفی Eu می تواند به دلیل جدایش تفریقی پلاژیوکلازهای كلسیك از ماگمای مولد استوک پورفیری و یا عدم وجود آنها در مواد خاستگاه ماگمای مادر باشد. بیشترین مقدار (Eu/Eu*) به زون شسته شده وابسته است که به علت حاکم بودن شرایط اکسیدی و نامتحرک شدن این عنصر است. مقدار این نسبت در زون آرژیلیک مشابه نمونه سالم بوده و در زون های پتاسی و فیلیک به دلیل تمرکز و ته نشینی این عنصر به وسیله اکسیدها و سولفیدهای گرمابی، بیشتر از نمونه سالم است.
كلید واژه: ورزقان، كیقال، كوارتز مونزونیت پورفیری، دگرسانی گرمابیف عناصر نادر خاكی

توضیحات بیشتر