دانلود word اثربخشي فتوتراپي موضعي در درمان بيماران با پوستولوز كف دست و پا

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي فتوتراپي موضعي در درمان بيماران با پوستولوز كف دست و پا دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي فتوتراپي موضعي در درمان بيماران با پوستولوز كف دست و پا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي فتوتراپي موضعي در درمان بيماران با پوستولوز كف دست و پا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي فتوتراپي موضعي در درمان بيماران با پوستولوز كف دست و پا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پوست و زيبايي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: پوستولوز كف دست و پا بیماری پوستی پوستولی مزمن و محدود به كف دست و پا می باشد كه مشخصه آن مقاومت به درمان و میزان بالای عود است. درمان های مختلفی با اثربخشی متفاوت در درمان این بیماری به كار رفته است. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی bath PUVA به عنوان یك روش درمانی كم عارضه در كنترل پوستولوز كف دست و پا است.روش اجرا: در این مطالعه گذشته نگر، بیماران پوستولوز كف دست و پا مراجعه كننده به كلینیك اشعه بیمارستان رازی طی سال های 1384 تا 1388 كه تحت درمان با bath PUVA local قرار گرفته بودند از نظر میزان بهبودی بررسی شدند. یافته ها با آزمون های آماری مربع كای و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 95 بیمار با میانگین سنی 44.17 بررسی شدند. از كل بیماران 49.5% مرد و 50.5% زن بودند. میانگین تعداد جلسات درمان 20.9±42.5 جلسه و میانگین (±انحراف معیار) مقدار تجمعی اشعه 251.8±203.4 J/cm2 بود كه 16.8% پاسخ درمانی بسیارخوب، 35.8% پاسخ درمانی خوب، 29.5% پاسخ درمانی متوسط، 9.5% بیماران پاسخ به درمان ضعیف و در 8.4% بیماران شكست كامل درمان مشاهده شد. مقدار تجمعی اشعه در بیمارانی با پاسخ درمانی بسیار خوب به طور معنی داری بیش از سایر بیماران بود (P=0.016). تعداد جلسات درمانی نیز در این افراد به طور معنی داری بیش از سایر بیماران بود (0.05>P). 20% بیماران به علت عوارض درمان از مطالعه خارج شدند كه در همه موارد با قطع درمان عوارض بهبود یافتند و عارضه طولانی مدت مشاهده نشد.نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد local bath PUVA در درمان پوستولوز كف دست و پا روش موثر و كم عارضه ای می باشد.
كلید واژه: پوستولوز كف دست و پا،bath puva موضعی، درمان

توضیحات بیشتر