دانلود word بررسي تاثير قانون مناسب بر نظم اجتماعي

لینک دانلود

دانلود word بررسي تاثير قانون مناسب بر نظم اجتماعي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير قانون مناسب بر نظم اجتماعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير قانون مناسب بر نظم اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير قانون مناسب بر نظم اجتماعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نظم و امنيت انتظامي

تعداد صفحات :26

مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی مولفه ها و شاخص های «قانون مناسب» و «نظم اجتماعی» انجام شده است تا با تعیین شاخص های اساسی قانون مناسب و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نظم اجتماعی پی برده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع دلفی است که با بهره گیری از داده های پرسش نامه در سه مرحله، نظر صاحب نظران این حوزه را در این مورد جمع آوری کرده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق 55 نفر شامل صاحب نظران حوزه نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که قانون مناسب بیشترین تاثیر را بر شاخص های، اعتماد عمومی، نهادینه شدن قواعد و هنجارهای اجتماعی، کنترل موثر اجتماعی و ایمان و باورهای مشترک مربوط به نظم اجتماعی داشته است. همچنین شاخص های قانون مناسب به ترتیب، داشتن ضمانت اجرایی قوی، توان پاسخگویی، تامین کننده منافع عمومی، تامین کننده عدالت و قابلیت اجرایی داشتن بیشترین تاثیر را بر مولفه نظم اجتماعی داشته اند.
كلید واژه: قانون مناسب، نظم اجتماعی، پاسخگویی، عدالت، قانونگرایی

توضیحات بیشتر