دانلود word عنوان فارسي: ازدواج به مثابه پيمان بزرگ معناشناسي تطبيقي «ميثاق غليظ» در قرآن (عنوان عربي: الزواج بعنوانه (عهد عظيم) دراسة مقارنة للمعني الذي جاء في القرآن الکريم في عبارة: «ميثاقا غليظا»)

لینک دانلود

دانلود word عنوان فارسي: ازدواج به مثابه پيمان بزرگ معناشناسي تطبيقي «ميثاق غليظ» در قرآن (عنوان عربي: الزواج بعنوانه (عهد عظيم) دراسة مقارنة للمعني الذي جاء في القرآن الکريم في عبارة: «ميثاقا غليظا») دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word عنوان فارسي: ازدواج به مثابه پيمان بزرگ معناشناسي تطبيقي «ميثاق غليظ» در قرآن (عنوان عربي: الزواج بعنوانه (عهد عظيم) دراسة مقارنة للمعني الذي جاء في القرآن الکريم في عبارة: «ميثاقا غليظا») کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word عنوان فارسي: ازدواج به مثابه پيمان بزرگ معناشناسي تطبيقي «ميثاق غليظ» در قرآن (عنوان عربي: الزواج بعنوانه (عهد عظيم) دراسة مقارنة للمعني الذي جاء في القرآن الکريم في عبارة: «ميثاقا غليظا»)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word عنوان فارسي: ازدواج به مثابه پيمان بزرگ معناشناسي تطبيقي «ميثاق غليظ» در قرآن (عنوان عربي: الزواج بعنوانه (عهد عظيم) دراسة مقارنة للمعني الذي جاء في القرآن الکريم في عبارة: «ميثاقا غليظا») :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :35

چکیده فارسی:خانواده، هسته طبیعی و سنگ بنای اجتماع بشری است. قرآن و کتب آسمانی به این واحد پر اهمیت، عنایت خاص داشته و شیوه های تحکیم آن را به طرق مختلف متذکر شده اند. یکی از تعابیر قرآن در این باب، تعبیر «میثاق غلیظ» است که ترکیبی مقدس و متعالی با بار معنایی ویژه است.این مقاله از مفهوم «میثاق غلیظ»، و برای تبیین اهمیت آن، از نحوه و سیاق های استعمال آن در قرآن و نیز از واژه های مرادف و مرتبط با آن می گوید. همچنین، مفهوم آن را در کتاب مقدس به صورتی گذرا، دنبال می کند، و از آنجا که «میثاق غلیظ» در مثلثی میان خدا، زن و مرد (از پیامبران الهی تا انسان های عادی) واقع می شود، نقش زن در تاریخ شرایع و ادیان و کانون خانواده و حیات انسان را در این بین نیز مورد توجه قرار می دهد. چکیده عربی:ان الاسره کوحده اجتماعیه تشکل النواه الاصلیه والحجر الأساسی للاجتماع البشری. و قد أعار القرآن والکتب السماویه اهتمامها الخاص لهذه الوحده المهمه جدا، و جاء هذا الاهتمام بطرق مختلفه و بأسالیب مناسبه و کان تعبیر القرآن فی هذه الشأن هو «میثاقا غلیظا» و هی عباره مرکبه مشحونه بقدسیتها و تعالیها و تحمل ثقلا معنویا خاصا.هذه المقاله أتت بدراسه حول مفهوم و معنی هذه العباره و ترید ان تبین اهمیتها و ماتنتج عنها و کیفیه استعمالها و مکانتها فی القرآن الکریم من حیث النظم والترتیب کما درست مترادفات و مفردات ترتبط بها. و اشارت ایضا و بصوره عابره عن مفهومها فی الکتاب المقدس. و لما کان المیثاق الغلیظ یدور فی مثلث (الله والمرأه والرجل) والرجل فی جمیع مستویاته من الانبیاء حتی الناس العادیین فإنه یهتم أیضا بدور المرأه فی تاریخ الشرائع والأدیان و معرفه دائره الأسره و حیاه الإنسان.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: میثاق غلیظ، وفاداری، کانون خانواده، عهد، پیمان، قرآن، عهدین (كلیدواژه عربی: المیثاق الغلیظ، الوفاء، دائره الاسره، العهد، التحالف، القرآن، العهدان)

توضیحات بیشتر