دانلود word بررسي تعامل دو مفهوم شهروندي و امنيت اجتماعي

لینک دانلود

دانلود word بررسي تعامل دو مفهوم شهروندي و امنيت اجتماعي دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تعامل دو مفهوم شهروندي و امنيت اجتماعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تعامل دو مفهوم شهروندي و امنيت اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تعامل دو مفهوم شهروندي و امنيت اجتماعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نظم و امنيت انتظامي

تعداد صفحات :32

امنیت اجتماعی (در دو بعد عینی و ذهنی) در جامعه نیازمند دو عنصر حقوق افراد و تکالیف آنها می باشد و این عناصر اجتماعی امروزه در ذات مفهوم اخلاق شهروندی قرار دارد؛ شهروندی، شامل: «مسوولیت پذیری شهری، قانون مند بودن شهروندان، هنجارپذیری از الگوها» می شود و مساله حاضر این است که تا چه اندازه افراد جامعه با حقوق و وظایف شهروندی آگاهند و مجموعه این عوامل در تقویت امنیت اجتماعی موثرند.این پژوهش به لحاظ نوع روش تحقیق، از نوع تحقیقات رابطه ای است که در دو سطح توصیفی و تحلیلی تبیین گردیده است. در آن برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی (تکنیک پرسشنامه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان بالای 15 تا 65 سال شهر قزوین می باشد که تعداد 400 نفر بر طبق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.یافته های تحقیق نشان می دهد که عناصر سازنده اخلاق شهروندی در دو بعد 1- حقوق شهروندی (شامل احساس عدالت و برابری در جامعه، فضای مناسب اخلاق عمومی در جامعه و رضایت از عملکرد مسوولان) و 2- وظایف شهروندی (شامل رعایت انضباط اجتماعی، تعهد درونی نسبت به انجام شغل و وظایف محوله و احساس مسوولیت در قبال دیگران) دارای همبستگی 74 درصد با سرمایه اجتماعی می باشند. مقدار ضریب تعیین یا برآورد واریانس متغیر سرمایه اجتماعی توسط مجموعه متغیرهای شهروندی نیز برابر با 56 درصد می باشد (R2=0.56).بر طبق نتایج برای شکل گرفتن امنیت اجتماعی در جامعه، لازم است که شهروندی تعریف و رعایت گردد. در عصر حاضر، شهروندی یک ضرورت اجتماعی است که به صورت سازه اجتماعی ناشی از بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع فرهنگ ها، معانی مختلفی را در جامعه شکل می دهد؛ بر این اساس به طور کلی شهروندی و امنیت اجتماعی یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل «دولت بر مردم و مردم بر دولت» است.
كلید واژه: امنیت اجتماعی، شهروندی، عدالت اجتماعی، رضایت از عملکرد مسوولان، فضای اخلاق عمومی جامعه

توضیحات بیشتر