دانلود word تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و جرم

لینک دانلود

 دانلود word تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و جرم دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و جرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و جرم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و جرم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نظم و امنيت انتظامي

تعداد صفحات :26

سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار یکی از عوامل موثر در پیشرفت اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی موضوعاتی مانند هنجارها، اعتماد و تعامل متقابل را در برمی گیرد که از این جهت بالا بودن جرم و جنایت معرف پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی در جامعه است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات مستخرج از زندانیان نمونه زندان مرکزی سمنان رابطه میان سرمایه اجتماعی و جرم با تاکید بر سه شاخص معرف سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، هنجار و انسجام اجتماعی بررسی شده است، همچنین میزان سرمایه اجتماعی در گروه های مختلف جرم توزیع و مصرف مواد مخدر و قتل است. روش تحقیق پیمایشی است که جهت انجام آن از آزمون های متعارف آماری شامل میانگین داده های نمونه، ضریب همبستگی، تحلیل واریانس یک طرفه استفاده و اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد:1) میانگین اندازه سرمایه اجتماعی در گروه های مختلف جرم مواد مخدر، سرقت و قتل به ترتیب 59.67، 61.59 و 66 می باشد که این مقادیر کمتر از متوسط سرمایه اجتماعی قابل حصول است و بر این اساس از نظر شاخص سرمایه اجتماعی، مجرمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند؛2) رابطه معکوس تعداد دفعات ارتکاب جرم و مقدار سرمایه اجتماعی از لحاظ آماری تصدیق می شود؛3) رابطه میان میزان سرمایه اجتماعی و نوع جرم تایید نمی شود یعنی پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در بین مجرمان نمونه همگانی است؛4) اختلاف معنادار میان شاخص های معرف سرمایه اجتماعی در گروه های مختلف جرم تایید نمی شود.
كلید واژه: سرمایه اجتماعی، جرم، شهرستان سمنان، قتل، مواد

توضیحات بیشتر