دانلود word عنوان فارسي: مفهوم شناسي واژه صبر با تاکيد بر شبکه معنايي اين واژه در قرآن (عنوان عربي: تأمل في معاني الصبر و مفاهيمه في القرآن الکريم)

لینک دانلود

 دانلود word عنوان فارسي: مفهوم شناسي واژه صبر با تاکيد بر شبکه معنايي اين واژه در قرآن (عنوان عربي: تأمل في معاني الصبر و مفاهيمه في القرآن الکريم) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word عنوان فارسي: مفهوم شناسي واژه صبر با تاکيد بر شبکه معنايي اين واژه در قرآن (عنوان عربي: تأمل في معاني الصبر و مفاهيمه في القرآن الکريم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word عنوان فارسي: مفهوم شناسي واژه صبر با تاکيد بر شبکه معنايي اين واژه در قرآن (عنوان عربي: تأمل في معاني الصبر و مفاهيمه في القرآن الکريم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word عنوان فارسي: مفهوم شناسي واژه صبر با تاکيد بر شبکه معنايي اين واژه در قرآن (عنوان عربي: تأمل في معاني الصبر و مفاهيمه في القرآن الکريم) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :27

چکیده فارسی:در اسلام، یکی از کلیدهای اصلی ایمان، «صبر» معرفی شده است، ولی دامنه معنایی این واژه در عرف عام، به قدری محدود شده که تنها در معانی «مکث، تحمل سختی ها و قانع شدن در برابر وضع موجود» ظهور یافته است. بر این اساس، مقاله حاضر بر آن است که در یک فرآیند تدریجی، با لحاظ معنای وضعی، مفهوم اخلاقی و معنای عرفی متداول در عصر نزول قرآن و پس از آن با نگرشی فراگیر به کل متن قرآن، به تحلیل و بازیابی معنای صبر بپردازد. بررسی معنای صبر در دستگاه خاص قرآنی، مورد تاکید این پژوهش است، زیرا معناشناسی واژگان قرآن در دستگاه خاص معناشناختی آن، از جمله مباحثی است که در نوع آثار لغوی و تفسیری، کمتر بدان توجه شده است. در خصوص بافت قرآن کریم، باید گفت که این واژه با حفظ معنای لغوی و اصطلاحی با بسیاری از مفاهیم اخلاقی و دینی ارتباط معنایی پیدا می کند، بر این اساس، تبیین ارتباط صبر با مفاهیم جدید نظیر ایمان، تقوا، اسلام، یقین، بر و ... از دیگر مباحثی است که در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد. چکیده عربی:لفظه (الصبر) بمدلولها العام و الخاص تعتبر احدی الرموز الاساسیه للایمان، لکن الرقعه المعنویه لهذه المفرده فی العرف العام تکاد تکون ضیقه بحیث ترجمت بمعنی تحمل الصعاب و الرضوخ امام الامر الواقع، لذا فان هذه المقاله تناولت تقدیم دراسه عمیقه و موسعه فی جمیع آیات القرآن الکریم مبینه علی اساس ما لهذه اللفظه من مفاهیم و معانی متباینه استعملت فی الآیات القرآنیه لذلک یمکن القول بأن لفظه الصبر فضلا عن معانیها اللغویه و الاصطلاحیه، فأن لها معانی و مفاهیم أخلاقیه و دینیه قلما تطرقت الیها کتب اللغه و التفاسیر، لذا کان جدیرا بنا أن نشیر إلی الوشائج و الروابط بینها و بین ما تحمله هذه الکلمه من مفاهیم و معانی جدیده یمکن أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: قرآن، صبر، معناشناسی، فرهنگ جاهلیت، روایات (كلیدواژه عربی: القرآن، الصبر، معرفه المعانی، الجاهلیه، الروایات)

توضیحات بیشتر