دانلود word گزارش کوتاه علمي: بررسي مقدماتي اثرات فاصله كاشت بر روي فرم تنه و ميزان رويش سالانه گونه افرا پلت (Acer Velutinum)

لینک دانلود

 دانلود word گزارش کوتاه علمي: بررسي مقدماتي اثرات فاصله كاشت بر روي فرم تنه و ميزان رويش سالانه گونه افرا پلت (Acer Velutinum) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word گزارش کوتاه علمي: بررسي مقدماتي اثرات فاصله كاشت بر روي فرم تنه و ميزان رويش سالانه گونه افرا پلت (Acer Velutinum)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word گزارش کوتاه علمي: بررسي مقدماتي اثرات فاصله كاشت بر روي فرم تنه و ميزان رويش سالانه گونه افرا پلت (Acer Velutinum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word گزارش کوتاه علمي: بررسي مقدماتي اثرات فاصله كاشت بر روي فرم تنه و ميزان رويش سالانه گونه افرا پلت (Acer Velutinum) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :9

در این پژوهش اثر فاصله كاشت بر روی خصوصیات فرم تنه درخت مانند مخروط شدگی، برون مركزی، درصد بیضوی شدگی و همچنین مقادیر ارتفاع، رویش قطری و رویه زمینی درختان بررسی شد. به این منظور از هر تیمار شامل فاصله های كاشت درختان افرا پلت به ابعاد 1×1، 1.5×1.5 و 2×2 متر 4 اصله درخت از جنگل آموزشی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان (شصت كلاته گرگان) قطع گردید و اثر متغیرهای بالا بر روی آن ها مطالعه شد. نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش فاصله كاشت میزان رویش قطری سالانه درختان افرا پلت به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین بیش ترین مقدار رویه زمینی درختان مربوط به فاصله كاشت 2×2 متر و کم ترین مقدار آن مربوط به فاصله كاشت 1×1 متر بود. گرچه افزایش فاصله كاشت ارتفاع درختان، مخروط شدگی، معایب برون مركزی و بیضوی شدن تنه را افزایش داد ولی اختلاف معنی داری را پدید نیاورد.
كلید واژه: فاصله كاشت، رویش قطری سالانه، مخروط شدگی، برون مركزی، بیضوی شدگی و رویه زمینی

توضیحات بیشتر