دانلود word تغييرات فصلي کاتيون هاي بازي در آب شويي تاج و پوشش کف گونه راش در توده آميخته

لینک دانلود

دانلود word تغييرات فصلي کاتيون هاي بازي در آب شويي تاج و پوشش کف گونه راش در توده آميخته دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تغييرات فصلي کاتيون هاي بازي در آب شويي تاج و پوشش کف گونه راش در توده آميخته کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تغييرات فصلي کاتيون هاي بازي در آب شويي تاج و پوشش کف گونه راش در توده آميخته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تغييرات فصلي کاتيون هاي بازي در آب شويي تاج و پوشش کف گونه راش در توده آميخته :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

آب شویی درختان عامل موثر در افزایش عناصر غذایی خاک در کوتاه مدت می باشد و شدت آن تحت تاثیر عوامل متعددی در حال تغییر می باشد. در این پژوهش تاثیر فصول مختلف بر دینامیک کاتیون های بازی (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) از طریق آب شویی تاج و پوشش کف گونه راش، در توده آمیخته راش-ممرزستان در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های تاج بارش و آب عبوری از پوشش کف طی یک سال (1/10/87 تا 1/10/88) بعد از هر بارندگی جمع آوری گردید. نمونه های به دست آمده از آب شویی تاج و پوشش کف، از نظر غلظت و مقدار کاتیون ها بین فصول مختلف با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه مقایسه شدند. نتایج نشان داد در آب شویی تاج مقدار همه کاتیون ها به جز منیزیم در فصول مختلف، در سطح 5 درصد از اختلاف معنی داری برخوردار بودند. همچنین در آب شویی پوشش کف، همه عناصر در فصول مختلف در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی داری بودند. بیش ترین و کم ترین میزان آب شویی در تاج و پوشش کف در فصول مختلف و مجموع فصل ها متعلق به پتاسیم (112.11 و 65.75 کیلوگرم در هکتار در مجموع چهار فصل) و منیزیم (6.1 و 4.5 کیلوگرم در هکتار در مجموع چهار فصل) بود. درختان با افزایش عناصر غذایی محلول در خاک به ویژه در تابستان و پاییز زمانی که خاک خشک و رقابت شدید است، منجر به کاهش رقابت بین درختان و موجودات زنده و در نهایت افزایش بازده محصول می گردد. بنابراین اطلاع از شدت آب شویی در فصول مختلف برای برنامه های مدیریتی-اقتصادی برای استفاده بهینه از آب شویی، مورد نیاز است.
كلید واژه: تغییرات فصلی، کاتیون های بازی، آب شویی، راش

توضیحات بیشتر