دانلود word كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به پاركينسون: ارزيابي با استفاده از ابزار اختصاصي سنجش كيفيت زندگي پاركينسون (PDQ-39)

لینک دانلود

دانلود word كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به پاركينسون: ارزيابي با استفاده از ابزار اختصاصي سنجش كيفيت زندگي پاركينسون (PDQ-39) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به پاركينسون: ارزيابي با استفاده از ابزار اختصاصي سنجش كيفيت زندگي پاركينسون (PDQ-39) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به پاركينسون: ارزيابي با استفاده از ابزار اختصاصي سنجش كيفيت زندگي پاركينسون (PDQ-39)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به پاركينسون: ارزيابي با استفاده از ابزار اختصاصي سنجش كيفيت زندگي پاركينسون (PDQ-39) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: پرسشنامه اختصاصی سنجش كیفیت زندگی پاركینسون (PDQ-39=Parkinson’s Disease Questionnaire) بیشترین ابزار استفاده شده در سنجش وضعیت سلامتی افراد مبتلا به این بیماری بوده و به طور كلی یك استاندارد طلایی محسوب می گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی كیفیت زندگی با استفاده از این ابزاردر بیماران مبتلا به پاركینسون می باشد.روش كار: این مطالعه به صورت مقطعی با روش نمونه گیری آسان بر روی 200 بیمار مبتلا به پاركینسون مراجعه كننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی تهران صورت گرفته است. ابزار به كار رفته نسخه فارسی پرسشنامه سنجش كیفیت زندگی پاركینسون (PDQ-39) بود. همچنین تاثیر شدت و مدت بیماری بر كیفیت زندگی این بیماران با استفاده ازآزمون های آماری تجزیه واریانس (ANalysis of VAriance)، t-test و ضریب هم بستگی اسپیرمن ((Spearman ارزیابی شد.یافته ها : میانگین سنی این بیماران 57.32±10.5 سال بود كه 135 نفر (67.5%) مرد و 65 نفر (32.5%) زن را شامل می شد. بیشتر بیماران (46.5%) در گروه بیماری خفیف قرار داشتند. یافته ها نشان دهنده تاثیر كلی بیماری بر كیفیت زندگی وابسته به سلامت در ابعادی است كه به وسیله پرسشنامه PDQ-39 اندازه گیری شده است. میانگین و انحراف معیار شاخص واحد بیماری پاركینسون (PDSI) 35.17±15.43 بوده است. همچنین در این مطالعه نشان داده شد، مرحله بالینی و طول مدت بیماری تاثیر واضحی بر كیفیت زندگی بیماران دارند.نتیجه گیری: توجه به سایر ابعاد كیفیت زندگی علاوه بر علایم بالینی جهت ارتقا كیفیت زندگی وابسته به سلامت بیماران مبتلا به پاركینسون توصیه می گردد.
كلید واژه: بیماری پاركینسون، كیفیت زندگی، پرسشنامه ارزیابی كیفیت زندگی پاركینسون

توضیحات بیشتر