دانلود word مطالعه سينتيکي فرايند خمير کاغذسازي سوداي ساقه کنف

لینک دانلود

دانلود word مطالعه سينتيکي فرايند خمير کاغذسازي سوداي ساقه کنف دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مطالعه سينتيکي فرايند خمير کاغذسازي سوداي ساقه کنف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مطالعه سينتيکي فرايند خمير کاغذسازي سوداي ساقه کنف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مطالعه سينتيکي فرايند خمير کاغذسازي سوداي ساقه کنف :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

در این مطالعه سینتیک خمیر کاغذسازی سودا از پوست، مغز و تمام ساقه کنف رقم 7615 بررسی گردید. مقدار لیگنین کلاسون و لیگنین محلول در اسید مغز کنف به ترتیب 17.2 و 3 درصد و از پوست آن 8.5 و 3.85 درصد بر اساس وزن خشک ماده اولیه تعیین شد. خمیر کاغذسازی به روش سودا تحت شرایط مقدار قلیایی؛ 40 گرم بر لیتر (بر حسب هیدروکسید سدیم و بر اساس وزن خشک ماده اولیه)، نسبت مایع پخت به ماده اولیه؛ 20 به 1، دماهای بیشینه پخت 170-140 درجه سانتی گراد (بسته به ماده اولیه) و زمان پخت 1500-0 دقیقه (بسته به دمای بیشینه و ماده اولیه) برای پوست (Bast)، مغز (core) و مخلوط پوست و مغز انجام گرفت. نتایج نشان داد که لیگنین زدایی در پوست و مغز کنف طی سه فاز صورت می گیرد و انرژی فعال سازی مورد نیاز برای لیگنین زدایی در فاز نهایی برای مغز و پوست به ترتیب 94.53 و 85.89 کیلو ژول بر مول می باشد. ثابت سرعت لیگنین زدایی فاز نهایی برای مغز در دماهای 155، 160 و 170 درجه سانتی گراد به ترتیب 4-10×39، 4-10×70 و 4-10×93 یك بر دقیقه و برای پوست در دماهای 140، 145، 150 و 155 درجه سانتی گراد به ترتیب 4-10×30، 4-10×41،53×10-4 و 4-10×73 یك بر دقیقه و برای مخلوط پوست و مغز کنف در دمای 155 درجه سانتی گراد،50×10-4 یك بر دقیقه به دست آمد. برای خمیر کاغذسازی از مخلوط پوست و مغز کنف، دمای 155 درجه سانتی گراد توصیه می گردد زیرا در این دما فازهای 2 و 3 در پوست و مغز قابل مشاهده اند.
كلید واژه: کنف، خمیرسازی سودا، لیگنین زدایی، ثابت سرعت، انرژی فعال سازی

توضیحات بیشتر