دانلود word حقيقت مشروطه در بازي زباني جامعه ايراني

لینک دانلود

دانلود word حقيقت مشروطه در بازي زباني جامعه ايراني دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word حقيقت مشروطه در بازي زباني جامعه ايراني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word حقيقت مشروطه در بازي زباني جامعه ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word حقيقت مشروطه در بازي زباني جامعه ايراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي

تعداد صفحات :24

مشروطه مهم ترین آوردگاه سنت های فکری- سیاسی متفاوت ایرانی، اسلامی و غربی و سنت های تلفیقی برآمده از آنها است. در این میان، اصحاب سنت اسلام فقاهتی در تباین، سازگاری یا ناسازگاری سنت اسلامی با سنت لیبرال غربی راه هایی متفاوت را پیمودند. در این پژوهش از آن دسته از فقها و مراجعی که در خوانش مجدد از اسلام، معتقد به سازگاری سنت ایرانی/اسلامی با سنت غربی بودند به عنوان سنت اسلام نواندیش یاد می شود. این سنت با استناد به آیات و روایات اسلامی نه تنها مشروطه را بر خلاف شریعت نمی یافت، بلکه از آن به عنوان آموزه ای اسلامی یاد می کرد که به بوسیله غربیان از مسلمانان به عاریت گرفته شده بود و آنک به تعبیر نائینی هذه بضاعتنا ردت الینا شده بود. اما در عین حال، این سنت از سوی برخی از روشنفکران ایرانی متهم به عدم شناخت و آگاهی صحیح از مشروطه و مبانی آن شد. در پی این مفروض است که شکست مشروطه را هم بر این اساس مورد ارزیابی خود قرار می دهند. این پژوهش با رویکردی مبتنی بر اصالت تعدد فرهنگ ها و یافته های تاریخی بر این فرض استوار است که مشروطه ایرانی در سنت اسلام نواندیش مفهومی است که در بستر فرهنگ ایرانی – اسلامی و مبتنی بر تفکر مدرن به صورتی آگاهانه نشو و نما یافته است. از این رو، حقیقت و معنای مشروطه را نه در فرهنگ غربی بلکه باید در جامعه ایرانی جست که مفسران ایرانی- اسلامی در خوانشی نوین متناسب با آن فرهنگ به آن دست زده اند.
كلید واژه: مشروطه، سنت اسلام نواندیش، مشروطه ایرانی- اسلامی، بازی زبانی

توضیحات بیشتر