دانلود word سبك يادگيري دستياران رشته هاي مختلف پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

لینک دانلود

 دانلود word سبك يادگيري دستياران رشته هاي مختلف پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word سبك يادگيري دستياران رشته هاي مختلف پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word سبك يادگيري دستياران رشته هاي مختلف پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word سبك يادگيري دستياران رشته هاي مختلف پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: یادگیری یك فرآیند پیچیده است كه عوامل زیادی بر آن اثر دارند. سبك یادگیری یكی از عوامل موثر بر یادگیری است كه نحوه پردازش اطلاعات توسط افراد می باشد و موثر از عواملی چون ویژگی های شناختی و فیزیولوژیكی افراد است. هدف از این مطالعه بررسی سبك یادگیری دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشكی تهران بود تا زمینه ای برای مداخله و ارتقا آموزش دستیاری باشد.روش كار : به روش تصادفی ساده، هفت رشته از میان رشته های دستیاری دانشگاه علوم پزشكی تهران انتخاب و از هر گروه با استفاده از جدول اعداد تصادفی شانزده دستیار برای شركت در مطالعه انتخاب شدند. در مجموع 112 دستیار در هفت رشته رادیولوژی، داخلی، جراحی عمومی، چشم پزشكی، اطفال، روان پزشكی و طب اورژانس وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه پنج سوالی سبك یادگیری كلب (Kolb learning style Inventory) بهره گیری شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS version 18 شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها : هفتاد وسه دستیار به پرسشنامه پاسخ دادند (میزان پاسخ دهی=65%). در اكثر رشته ها به جز داخلی بیشترین سبك یادگیری افراد جذب كننده و سپس سبك یادگیری هم گرا بود و در دستیاران رشته داخلی بیشترین آن هم گرا و سپس جذب كننده بود.نتیجه گیری: با توجه به استفاده سبك های یادگیری جذب كننده و هم گرا در بین دستیاران، روش های آموزشی چون سخنرانی، دیاگرام ها و دسته نوشته های استاد باید مورد توجه قرار گیرد.
كلید واژه: سبك یادگیری، دستیارپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران

توضیحات بیشتر