دانلود word اندازه گيري کارآيي فني بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور: 1386

لینک دانلود

دانلود word اندازه گيري کارآيي فني بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور: 1386 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اندازه گيري کارآيي فني بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور: 1386 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اندازه گيري کارآيي فني بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور: 1386،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اندازه گيري کارآيي فني بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور: 1386 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب و تزکيه

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: محدود بودن منابع سرمایه گذاری و دیر بازدهی آن در نظام سلامت و عواملی همچون هزینه گزاف احداث بیمارستان، گرانی تجهیزات و کمبود نیروی انسانی ماهر و به تبع آن گسترش کند امکانات بیمارستانی استفاده کارای منابع و اداره مطلوب بیمارستان ها همواره مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران بخش سلامت بوده است.روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده است. تعداد 140 بیمارستان به عنوان نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که 18 بیمارستان به دلیل روش مورد استفاده در تخمین از مطالعه خارج شده و 122 بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تخمین کارآیی از روش تحلیل فراگیر داده ها و نرم افزار Deap2 استفاده شده است. در این پژوهش کارآیی فنی به دو روش تخمین زده شد.یافته ها: میانگین کارآیی فنی در روش اول در بیمارستان های گروه برخوردار آموزشی عمومی- برخوردار درمانی عمومی- محروم درمانی عمومی- برخوردار آموزشی تخصصی- برخوردار درمانی تخصصی به ترتیب 0.710، 0.748، 0.458، 0.559 و 0.809 بدست آمد که در این مدل بیمارستان های برخوردار درمانی و تخصصی بیشترین مقدار کارآیی را به خود اختصاص داده بودند. در روش دوم مقدار کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس به ترتیب در بیمارستان های مورد مطالعه در سال 1386 برابر با 0.436، 0.591 و 0.746 بوده است که نشان از عملکرد ضعیف بیمارستان ها دارد. مقدار کارآیی فنی نشان می دهد که بیمارستان ها بیش از %56 از نهاده ها را استفاده نمی کنند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مدل اول می توان نتیجه گرفت که بیمارستان هایی که در مناطق محروم قرار گرفته اند کارآیی کمتری نسبت به سایر بیمارستان ها دارند. در مدل دوم نیز کارآیی کمتری داشته اند و به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده در مدل دوم می توان نتیجه گرفت که علت اصلی ناکارآیی در بیمارستان ها بدلیل سوء مدیریت (0.591) بوده و حدود %71 از این ناکارآیی مربوط همین جزء می باشد و ناکارآیی مقیاس (0.746) که آن هم می تواند با مدیریت بهینه در سطوح بالاتر مدیریتی بهبود پیدا کند سهم کمتری در این ناکارآیی دارد.
كلید واژه: کارآیی فنی، تحلیل فراگیر داده ها، کارآیی مدیریتی، کارآیی مقیاس

توضیحات بیشتر