دانلود word بررسي تكرارپذيري پارامترهاي هماهنگي و ثبات الگوي حركت در حين حركات تكراري خم و راست شدن تنه در افراد سالم و بيماران كمردردي

لینک دانلود

دانلود word بررسي تكرارپذيري پارامترهاي هماهنگي و ثبات الگوي حركت در حين حركات تكراري خم و راست شدن تنه در افراد سالم و بيماران كمردردي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تكرارپذيري پارامترهاي هماهنگي و ثبات الگوي حركت در حين حركات تكراري خم و راست شدن تنه در افراد سالم و بيماران كمردردي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تكرارپذيري پارامترهاي هماهنگي و ثبات الگوي حركت در حين حركات تكراري خم و راست شدن تنه در افراد سالم و بيماران كمردردي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تكرارپذيري پارامترهاي هماهنگي و ثبات الگوي حركت در حين حركات تكراري خم و راست شدن تنه در افراد سالم و بيماران كمردردي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: جهت شناخت سازمان دهی دینامیك سیستم عصبی عضلانی نیاز به ابزارهایی است كه بتوان به كمك ایشان با در نظر گرفتن ابعاد مختلف، آن را بررسی كرد. به نظر می رسد فاز نسبی معیار مناسب تری از سازمان دهی سیستم عصبی عضلانی است. به علاوه در انتخاب یك معیار جهت مطالعات تحقیقی و كاربردهای بالینی فاكتورهای دیگری باید لحاظ شود كه از آن جمله تكرارپذیری آن پارامتر است و تا آن جایی كه اطلاعات موجود است، تحقیقی در مورد تكرارپذیری پارامتر فاز نسبی و انحراف فاز در افراد سالم و كمر دردی در شرایط دینامیك انجام نشده است.روش كار: در این تحقیق 12 فرد سالم و 12 بیمار كمردردی به صورت نمونه گیری غیراحتمالی ساده تصادفی انتخاب شدند و هشت وضعیت آزمون خم و راست شدن تنه را در شرایط متفاوتی از سرعت حركت، راستای آن و وجود یا عدم وجود بار خارجی انجام دادند. تكرار آزمون ها در فاصله زمانی 7 تا 10 روز صورت گرفت. متغیرهای فاز نسبی و انحراف فاز جهت محاسبه هماهنگی و تغییرپذیری بخش های (Segments) لگن، كمر و قفسه سینه مورد استفاده قرار گرفت. تكرارپذیری نسبی با استفاده از ضریب هم بستگی درون گروهی (ICC= Intra class Correlation Coefficient) و تكرارپذیری مطلق با استفاده از خطای معیار اندازه گیری و ضریب تغییرات مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصله نشان دادكه در افراد سالم مقادیر ICC دارای دامنه 0.84-0.53 و در افراد كمردردی به جز سه وضعیت آزمون كه مقادیر ICC زیر 0.5 است. در سایر آزمون ها بین 0.85-0.52 بوده است. مقادیر خطای معیار اندازه گیری (SEM= Standard Error Measurement) نیز برای افراد سالم دارای دامنه 4.8-0.92 و برای افراد كمردردی 5.8-1.2 بوده است.نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان می دهد كه فاز نسبی و انحراف فاز پارامترهای خوبی جهت ارزیابی هماهنگی و تغییرپذیری در شرایط دینامیك همانند باربرداری و حركات پیچیده تنه می باشد. هم چنین در تمایز افراد كمردردی از افراد سالم نیز می تواند كاربرد داشته باشد.
كلید واژه: فاز نسبی، تكرارپذیری، حركات غیرقرینه، كمردرد

توضیحات بیشتر