دانلود word ساختار توده هاي اوري (Quercus macranthera) در جنگل هاي استان گلستان

لینک دانلود

دانلود word ساختار توده هاي اوري (Quercus macranthera) در جنگل هاي استان گلستان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ساختار توده هاي اوري (Quercus macranthera) در جنگل هاي استان گلستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ساختار توده هاي اوري (Quercus macranthera) در جنگل هاي استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ساختار توده هاي اوري (Quercus macranthera) در جنگل هاي استان گلستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :26

مطالعه ساختار جنگل، امروزه از مباحث مورد توجه و ضروری به ویژه در راستای اهداف جنگل شناسی نزدیك به طبیعت است. گرچه بررسی های ساختار جنگل به طور كلی در جنگل های كوهستانی و ارتفاعات فوقانی جنگل های شمال كاملا بدیع می باشد، ولی شناسایی ساختار توده های اوری به عنوان جنگل های حفاظتی واقع در شرایط سخت كلیماتیك و حساس، امری مهم و ضرورتی انكارناپذیر است. با آگاهی و مدیریت صحیح می توان زمینه استقرار یك زادآوری مناسب و پایداری این رویشگاه ها را برای نسل بعد فراهم نمود. در این پژوهش سه منطقه از رویشگاه های اوری كه از تخریب كم تری برخوردار بودند در سطح ارتفاعات استان گلستان (منطقه درازنو، شیرین آباد و لوه) انتخاب و در هر رویشگاه چهار قطعه نمونه یك هكتاری (100×100 متر) به صورت انتخابی تعیین و اطلاعات مربوط به ساختار جنگل در این مناطق اندازه گیری و ثبت شد. در هر پلات به منظور بررسی زادآوری، 4 میكروپلات 225 مترمربعی (15×15 متر) در چهار گوشه پلات تعیین گردید. در داخل میكروپلات ها فراوانی زادآوری در كلاسه های قطری و ارتفاعی به تفكیك گونه ثبت گردید. در ضمن در هر یك از توده ها یك پلات مستطیل شكل به مساحت 1000 مترمربع (50×20 متر) به عنوان شاخص كل توده برای ترسیم ساختارهای افقی و عمودی انتخاب و در هر پلات همه درختان با ارتفاع بیش از 1.3 متر آماربرداری شدند. داده ها با از استفاده از نرم افزارهای مناسب (مانند Excel و (SPSS تجزیه و تحلیل و با استفاده از نرم افزار SVS، ساختار توده ها ترسیم شد. نتایج این پژوهش نشان داد كه گونه اوری با حضور چشم گیر خود در رویشگاه 1 (منطقه درازنو - كردكوی) و رویشگاه 2 (ارتفاعات منطقه شیرین آباد-علی آباد) به عنوان گونه اصلی و غالب تیپ نمود می یابد. در رویشگاه 3 لوه، اوری به عنوان گونه همراه توده پراکنش دارد. توده اوری در رویشگاه 1 وضعیت بهتری نسبت به دو رویشگاه دیگر دارد به نحوی که در این رویشگاه، حداكثر تاج پوشش توده جنگلی 61 درصد (76.5 درصد سهم اوری و 23.5 درصد سهم سایر گونه ها)، سطح مقطع برابر سینه 42.12 مترمربع در هکتار، میانگین قطر برابر سینه توده 80 سانتی متر و میانگین ارتفاع درختان توده 14.5 متر به دست آمده است. نمودارهای توزیع تعداد در طبقات قطری توده ها نشانگر توده های ناهم سال منظم است ولی به جز رویشگاه 1، وضعیت دیگر رویشگاه ها از نظر زادآوری بسیار ضعیف و نگران كننده هستند. نتایج به دست آمده از آزمون F برای مقایسه میانگین های قطر برابر سینه، ارتفاع درختان، حجم سرپا و رویه زمینی رویشگاه های مورد مطالعه نشان داد كه در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری بین رویشگاه ها مشاهده می شود.
كلید واژه: ساختار جنگل، گونه اوری، ویژگی های رویشگاهی، زادآوری، استان گلستان

توضیحات بیشتر