دانلود word ارزيابي کارايي مدل شبکه عصبي مصنوعي در تخمين هوشمند رسوب معلق روزانه در چند ايستگاه هيدرومتري منتخب در استان گلستان (گزارش فني)

لینک دانلود

دانلود word ارزيابي کارايي مدل شبکه عصبي مصنوعي در تخمين هوشمند رسوب معلق روزانه در چند ايستگاه هيدرومتري منتخب در استان گلستان (گزارش فني) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي کارايي مدل شبکه عصبي مصنوعي در تخمين هوشمند رسوب معلق روزانه در چند ايستگاه هيدرومتري منتخب در استان گلستان (گزارش فني) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي کارايي مدل شبکه عصبي مصنوعي در تخمين هوشمند رسوب معلق روزانه در چند ايستگاه هيدرومتري منتخب در استان گلستان (گزارش فني)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي کارايي مدل شبکه عصبي مصنوعي در تخمين هوشمند رسوب معلق روزانه در چند ايستگاه هيدرومتري منتخب در استان گلستان (گزارش فني) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

تعداد صفحات :5

تخمین رسوب در رودخانه ها به منظور کاهش خسارات سیل، یکی از مسائل مهم پیش روی محققان می باشد. بدین منظور آنها تلاش کرده اند تا مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی را به منظور پیش بینی رسوب توسعه دهند. در این پژوهش مدل شبکه عصبی مصنوعی بر اساس مدل سه لایه پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا و تابع انتقال غیرخطی تانژانت اکسون برای پیش بینی رسوب معلق در سه ایستگاه هیدرومتری رامیان در حوزه قره چای، تقی آباد در حوزه جعفرآباد و ایستگاه سرمو در حوزه محمدآباد استفاده شد. 80 درصد از داده ها برای آموزش مدل و 20 درصد بقیه نیز جهت آزمون آن استفاده شدند. شاخص های MAE ،RMSE وR2 (ضریب تبیین) برای ارزیابی میزان دقت مدل شبکه عصبی استفاده شدند. نتایج به دست آمده از محاسبه شاخص های آماری نشان دهنده کارآیی مناسب مدل های شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق با ضریب تبیین بیش از 0.99، مجذور مربعات خطای کمتر از 0.0166 و خطای مطلق متوسط کمتر از 16.54 بود. ضریب ناش - ساتکلیف محاسبه شده بالای 0.95 برای ایستگاه های فوق نیز نشان دهنده دقت بالای مدل شبکه عصبی در برآورد بار معلق بود.
كلید واژه: رسوب معلق، شاخص های آماری، ضریب ناش - ساتکلیف، مدل های شبکه عصبی مصنوعی

توضیحات بیشتر