دانلود word تعيين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران (پرديس همت) در سال تحصيلي 88- 89

لینک دانلود

دانلود word تعيين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران (پرديس همت) در سال تحصيلي 88- 89 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران (پرديس همت) در سال تحصيلي 88- 89 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران (پرديس همت) در سال تحصيلي 88- 89،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران (پرديس همت) در سال تحصيلي 88- 89 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب و تزکيه

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر در آن از اولویت های پژوهشگران و همچنین مدیران آموزشی دانشگاه هاست. هدف این مطالعه دانلود word تعيين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران (پرديس همت) در سال تحصيلي 88- 89 می باشد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1388- 1389 در دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت) با 670 نمونه انجام شد. اطلاعات لازم از طریق سیستم سما شامل اطلاعات دموگرافیک و آموزشی (معدل کل، تعداد دروس مردودی و ترم های مشروطی) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل از طریق آزمون های t-test، آنالیز واریانس یا شکل های ناپارامتری آن و پیشگویی معدل کل دانشگاه، دروس مردودی و ترم های مشروطی با استفاده از رگرسیون چندگانه و لجستیک در نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام شد.یافته ها: بالاترین معدل متعلق به انستیتو روان پزشکی و کم ترین آن در دانشکده پزشکی بود. همچنین دانشکده پزشکی بالاترین تعداد دروس مردودی را داشت. %28.6 دانشجویان دروس مردودی و %8.4 آن ها ترم مشروطی داشتند. متغیرهای تعداد دروس مردودی، تعداد ترم های مشروطی، جنس، مقطع تحصیلی، دانشکده و معدل کل به عنوان متغیرهای پیش گو برای پیش گویی معدل کل، تعداد دروس مردودی و تعداد ترم های مشروطی وارد مدل رگرسیون شدند. همچنین همین متغیرها برای پیش گویی وجود ترم های مشروطی و وجود دروس مردودی با استفاده از رگرسیون لجستیک به کار گرفته شدند.نتیجه گیری: جنس، مقطع تحصیلی و دانشکده از جمله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می باشند. پذیرش دانشجویان تکمیلی و دختر، استفاده از سهمیه های بومی و ارائه امکانات رفاهی می تواند بر این پیشرفت موثر باشد. پذیرش تعداد زیاد دانشجو در مقاطع پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی نیز خود از جمله دلایل عدم موفقیت این دانشجویان می باشد.
كلید واژه: پیشرفت، تحصیلی، دانشجو، علوم پزشکی، تهران

توضیحات بیشتر