دانلود word بررسي ميزان رابطه سلامت روان با فرسودگي شغلي در کارکنان حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

لینک دانلود

دانلود word بررسي ميزان رابطه سلامت روان با فرسودگي شغلي در کارکنان حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ميزان رابطه سلامت روان با فرسودگي شغلي در کارکنان حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ميزان رابطه سلامت روان با فرسودگي شغلي در کارکنان حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ميزان رابطه سلامت روان با فرسودگي شغلي در کارکنان حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب و تزکيه

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: وضعیت سلامت روانی کارکنان دولت به جهت ارتقای و ارتباط آن با میزان فرسودگی شغلی جهت کاهش موارد آسیب زا مورد توجه مسوولین ذیربط قرار گرفته است.روش بررسی: این تحقیق به روش همبستگی- همخوانی به بررسی وضعیت سلامت روانی و میزان ارتباط آن با فرسودگی شغلی در بین کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر روی 384 نفر و با توجه به تناسب جنسیت کارکنان شاغل در آن وزارتخانه انجام گردید. جهت تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان از پرسشنامه سلامت روان گلد برگ که مشتمل بر 28 سوال و دارای چهار مقیاس اختلالات اضطراب و خواب، سلامت جسمانی، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی و همچنین پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ که مشتمل بر 22 سوال و در سه مولفه مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی و خستگی عاطفی است استفاده گردید.یافته ها: در این مطالعه که 384 شامل 151 نفر مرد و 233 نفر زن از کارکنان شاغل در این وزارتخانه با سوابق و وضعیت های استخدامی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اجرای آزمون و جمع آوری نتایج از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و...) و جهت آزمون سوال های پژوهش از آمار استنباطی (t مستقل، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام) استفاده شد.نتیجه گیری:1- قدرت پیش بینی اضطراب و اختلال در خواب بیشتر از افسردگی و افسردگی بیشتر از اختلال در عملکرد اجتماعی و اختلال در عملکرد اجتماعی بیشتر از علایم جسمانی می باشد.2- بین سطح سلامت روان در کارکنان زن و مرد، تفاوت معناداری وجود ندارد.3- بین سطح فرسودگی شغلی در کارکنان زن و مرد، تفاوت معناداری وجود ندارد.
كلید واژه: سلامت روان، فرسودگی شغلی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

توضیحات بیشتر