دانلود word ارزيابي عمليات آبخيزداري و معرفي روشي در تعيين سازه هاي کنترل سيل

لینک دانلود

دانلود word ارزيابي عمليات آبخيزداري و معرفي روشي در تعيين سازه هاي کنترل سيل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي عمليات آبخيزداري و معرفي روشي در تعيين سازه هاي کنترل سيل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي عمليات آبخيزداري و معرفي روشي در تعيين سازه هاي کنترل سيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي عمليات آبخيزداري و معرفي روشي در تعيين سازه هاي کنترل سيل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

تعداد صفحات :13

افزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاک حوزه های آبخیز در چند دهه اخیر در اثر بهره برداری غیراصولی از منابع شدت فزاینده ای یافته است. این موضوع ضمن تشدید وقوع سیلاب ها و افزایش نرخ تولید رسوب و کاهش عمر مفید مخازن سدها، موجبات کاهش تولید و تلفات سرمایه های ملی کشور را فراهم نموده است. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر عملیات مکانیکی بر رفتار هیدرولوژی حوزه بر اساس شاخص سیلاب و سیلخیزی انجام شده است. روش کار بر اساس عملیات صحرایی و ثبت مشخصات مکانی و فیزیکی سازه های احداث شده انجام گرفته است. در مرحله بعد با استفاده از مدل SCS و شبیه سازی سیلاب حوزه، بررسی تاثیر سازه ها در کنترل سیلاب و رواناب حوزه مطالعه گردیده است. بررسی ها نشان داد که مخزن سازه های احداث شده با حجمی حدود 471 مترمکعب، ضمن ذخیره رواناب و تاثیر بر نفوذ عمقی جریان رواناب، قادر به کنترل سیلابی با دوره بازگشت حدود 25 سال می باشد. تحلیل نتایج داده های سیلاب حاصل از مدلSCS در شرایط طبیعی و مقایسه آماری آن با داده های سیلاب شبیه سازی شده با عملیات آبخیزداری بیانگر تفاوت معنی دار داده ها در سطح 99 درصد بود. با استفاده از نتایج بدست آمده، مدلی جهت برآورد نسبی تعداد سازه های مورد نیاز متناسب با اهداف طرح پیشنهاد گردیده است.
كلید واژه: ارزیابی عملیات آبخیزداری، ذخیره رواناب، سازه های کوتاه، کنترل سیلاب، حوزه بارده

توضیحات بیشتر