دانلود word بهينه سازي شرايط توليد ترکيبات پروتئيني با خاصيت ضد ميکروبي در سه جدايه پروبيوتيک و اثر آن بر Listeria monocytogenes

لینک دانلود

دانلود word بهينه سازي شرايط توليد ترکيبات پروتئيني با خاصيت ضد ميکروبي در سه جدايه پروبيوتيک و اثر آن بر Listeria monocytogenes دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بهينه سازي شرايط توليد ترکيبات پروتئيني با خاصيت ضد ميکروبي در سه جدايه پروبيوتيک و اثر آن بر Listeria monocytogenes کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بهينه سازي شرايط توليد ترکيبات پروتئيني با خاصيت ضد ميکروبي در سه جدايه پروبيوتيک و اثر آن بر Listeria monocytogenes،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بهينه سازي شرايط توليد ترکيبات پروتئيني با خاصيت ضد ميکروبي در سه جدايه پروبيوتيک و اثر آن بر Listeria monocytogenes :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :13

مقدمه: باکتریوسین های حاصل از Lactobacillus spp دارای فعالیت مهار کنندگی وسیعی علیه میکروارگانیسم های پاتوژن مواد غذایی اند. هدف از این مطالعه بهینه سازی شرایط تولید ترکیبات پروتئینی در سه جدایه پروبیوتیک و بررسی اثر باکتریوسین استخراج شده بر L. monocytogenes بود.مواد و روش ها: از 20 نمونه ماست محلی جدایه های لاکتوباسیل بدست آمد و به منظور بهینه سازی شرایط تولید ترکیبات پروتئینی، جدایه های بومی و استاندارد در 4 دمای مختلف نگهداری شدند، همچنین تاثیر اکسیژن و دی اکسید کربن و ترکیب محیط کشت در سه محیط Skim milk، MRS و MRS به همراه عصاره مخمر بر روی لاکتوباسیل ها ارزیابی شد و با اضافه کردن ترکیبات معدنی توان تولید باکتریوسین در جدایه ها بررسی گشت.با استفاده از روش لوری، میزان پروتئین محلول تعیین گردید و توسط سولفات آمونیوم، دیالیز و SDS-PAGE باکتریوسین ها استخراج، خالص سازی، وزن مولکولی آنها تعیین و اثر باکتریوسین استخراج شده بر L. monocytogenes ارزیابی شد.یافته ها: در مجموع سه جدایه لاکتوباسیل با فعالیت بالای مهارکنندگی بدست آمد. بیشترین فعالیت باکتریوسین در دمای 30oC بعد از گذشت 23 ساعت در محیط MRS به همراه عصاره مخمر تعیین گردید. نتایج حاصل از تلقیح لاکتوباسیل ها در جو CO25% و انکوباتور معمولی یکسان بود. ترکیبات معدنی هیچ تاثیری در تولید باکتریوسین نداشتند. بهترین سویه Ln10 گزارش شد که هاله عدم رشد آن 30 میلی متر تعیین گردید. نتایج SDS-PAGE ایجاد تک باند پروتئینی با وزن 50 تا 58 کیلودالتون را نشان داد.نتیجه گیری: در این تحقیق، حداکثر تولید باکتریوسین در فازلگاریتمی رشد حاصل شد درحالی که تولید این ترکیبات در سه سویه استاندارد در ابتدای فاز رکود مشاهده گردید.
كلید واژه: باکتریوسین، بهینه سازی، پروبیوتیک، لاکتوباسیل، Listeria monocytogenes

توضیحات بیشتر