دانلود word بررسي روش هاي مختلف آبياري تلفيقي با آب شور و شيرين بر درصد و عملکرد روغن و ترکيب اسيدهاي چرب روغن آفتابگردان

لینک دانلود

دانلود word بررسي روش هاي مختلف آبياري تلفيقي با آب شور و شيرين بر درصد و عملکرد روغن و ترکيب اسيدهاي چرب روغن آفتابگردان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي روش هاي مختلف آبياري تلفيقي با آب شور و شيرين بر درصد و عملکرد روغن و ترکيب اسيدهاي چرب روغن آفتابگردان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي روش هاي مختلف آبياري تلفيقي با آب شور و شيرين بر درصد و عملکرد روغن و ترکيب اسيدهاي چرب روغن آفتابگردان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي روش هاي مختلف آبياري تلفيقي با آب شور و شيرين بر درصد و عملکرد روغن و ترکيب اسيدهاي چرب روغن آفتابگردان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :10

مقدمه: به منظور بررسی اثر روش های مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور و شیرین بر درصد و عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه آفتابگردان، آزمایشی در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اجراء گردید.مواد و روش ها: این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و 4 تیمار شامل چهار سطح آبیاری تلفیقی به صورت تیمار 1: (25 درصد آب شور و 75 درصد آب شیرین)، تیمار 2: (50 درصد آب شور و 50 درصد آب شیرین)، تیمار 3: (75 درصد آب شور و 25 درصد آب شیرین) و تیمار 4: (100درصد آب شیرین به عنوان شاهد) اجراء گردیده است.یافته ها: نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بین تیمارها از نظر درصد و عملکرد روغن در سطح یک درصد اختلاف معنی دار وجود دارد و تیمار شماره 3 با 49.80 درصد بیشترین درصد روغن و تیمار شماره 4 با 1659 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد روغن را به خود اختصاص داد.نتیجه گیری: از نظر ترکیب اسیدهای چرب هیچگونه اختلاف معنی داری بین روش های مختلف آبیاری وجود ندارد.
كلید واژه: آبیاری تلفیقی، آب شور، آفتابگردان، اسیدهای چرب، درصد و عملکرد روغن

توضیحات بیشتر