دانلود word مکان يابي عرصه پخش سيلاب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: حوزه آبخيز عشق آباد طبس)

لینک دانلود

 دانلود word مکان يابي عرصه پخش سيلاب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: حوزه آبخيز عشق آباد طبس) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مکان يابي عرصه پخش سيلاب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: حوزه آبخيز عشق آباد طبس)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مکان يابي عرصه پخش سيلاب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: حوزه آبخيز عشق آباد طبس)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مکان يابي عرصه پخش سيلاب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: حوزه آبخيز عشق آباد طبس) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

تعداد صفحات :10

پخش سیلاب بر روی مخروط افکنه های واقع در دهانه خروجی آبراهه ها در حوزه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک با هدف ذخیره سیلاب ها روشی مناسب جهت بهره برداری از آب خشکه رودها، رودخانه های فصلی و جریان مازاد رودخانه های دایمی می باشد. تعیین مکان مناسب برای پخش سیلاب و نفوذ دادن آن به داخل سفره های زیرزمینی آب، خود یکی از مهمترین مراحل انجام این گونه پروژه ها است. هدف از انجام این پژوهش مکان یابی عرصه پخش سیلاب در حوزه آبخیز عشق آباد طبس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می باشد. در این پژوهش لایه های اطلاعاتی شیب، نفوذپذیری، ژئومرفولوژی، جنس سازند و تراکم پوشش گیاهی در قالب مدل های مختلف با یکدیگر تلفیق و نقشه اولویت مکانی پخش سیلاب تهیه گردید. سپس این نقشه با نقشه سامانه پخش سیلاب اجرا شده در این منطقه مقایسه گردید. کاهش سیلاب های مخرب و سنگین، افزایش درصد پوشش گیاهی، افزایش تنوع زیستی و افزایش آبدهی قنوات از دلایل موفقیت آمیز بودن طرح کنترل سیلاب در منطقه مطالعاتی می باشد. مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با نقشه سامانه پخش سیلاب اجرا شده در منطقه مطالعاتی نشان داد که عوامل به کار گرفته شده در مدل برای دستیابی به مکان یابی پخش سیلاب مناسب بوده و طرح اجرا شده در محدوده مناطق بسیار مناسب و خوب که توسط مدل تعیین شده بود قرار گرفته است. لذا مدلAHP روش مناسبی جهت مکان یابی عرصه های پخش سیلاب در حوزه های آبخیز مناطق خشک کشور می باشد.
كلید واژه: مکان یابی، پخش سیلاب، لایه اطلاعاتی، مدل AHP، حوزه آبخیز عشق آباد

توضیحات بیشتر