دانلود word وضعيت اجتماعي- اقتصادي فوت شدگان ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي شهرستان قزوين (1388)

لینک دانلود

دانلود word وضعيت اجتماعي- اقتصادي فوت شدگان ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي شهرستان قزوين (1388) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word وضعيت اجتماعي- اقتصادي فوت شدگان ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي شهرستان قزوين (1388) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word وضعيت اجتماعي- اقتصادي فوت شدگان ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي شهرستان قزوين (1388)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word وضعيت اجتماعي- اقتصادي فوت شدگان ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي شهرستان قزوين (1388) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: بیماری های قلبی- عروقی علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. بررسی ها نشان داده اند در کشورهای توسعه یافته، شاخص های وضعیت اجتماعی- اقتصادی از جمله شغل، تحصیلات و درآمد از پیش بینی کننده های فوق العاده قوی در بیماری های قلبی عروقی هستند.هدف: مطالعه به منظور ارزیابی وضعیت اجتماعی- اقتصادی فوت شدگان ناشی از بیماری های قلبی- عروقی شهرستان قزوین انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تعداد 878 نفر بررسی شدند. که در سال 1388 به علت بیماری های قلبی- عروقی در شهرستان قزوین فوت کرده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر ویژگی های جمعیتی (سن، جنس و محل سکونت)، وضعیت اجتماعی- اقتصادی (سطح تحصیلات، گروه شغلی، درآمد و دهک های درآمدی) و سایر اطلاعات (پوشش بیمه و متراژ سرانه مسکن) افراد مورد مطالعه بود. اطلاعات با استفاده از مصاحبه تلفنی با خانواده افراد مورد مطالعه جمع آوری شد. داده ها، با استفاده از جداول فراوانی تفسیر شد.یافته ها: میانگین سنی افراد فوت شده 73.33±13.49 سال بود. با افزایش سن، شیوع مرگ و میر نیز افزایش می یافت. شانس مرگ و میر در روستا نسبت به شهر، 2 (OR=2.4-1.8) بود. %67 مرگ و میرها مربوط به افراد بی سواد و بیش ترین فراوانی مرگ و میرها مربوط به گروه شغلی کشاورزان و دامداران بود که %69.7 آنان در دو دهک پایین درآمدی قرار داشتند. شیوع مرگ و میر در افراد متعلق به خوشه اول درآمدی (سه دهک پایین درآمد) نسبت به خوشه سوم درآمدی (سه دهک بالای درآمد)، 18 برابر محاسبه شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، ضروری به نظر می رسد که طرح پزشک خانواده با محوریت نظام ارجاع و اقدام های پیشگیرانه در قالب برنامه های آموزشی، ارتقای سواد بهداشتی، غربال گری و بیماریابی به ویژه در میان گروه های آسیب پذیر جامعه (بی سوادان، کشاورزان و افراد کم درآمد) در شهر و روستا با جدیت و نظارت بیش تری پی گیری شود.
كلید واژه: وضعیت اجتماعی- اقتصادی، مرگ و میر، بیماری های قلبی- عروقی

توضیحات بیشتر