دانلود word استانداردهاي ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکلات احتمالي

لینک دانلود

 دانلود word استانداردهاي ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکلات احتمالي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word استانداردهاي ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکلات احتمالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word استانداردهاي ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکلات احتمالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word استانداردهاي ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکلات احتمالي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي آموزشي

تعداد صفحات :26

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه و مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی آنها بود. تحقیق از نوع توصیفی ارزیابی بود که جامعه آماری آن را کلیه اماکن ورزشی مدارس مربوط به مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند. تعداد 289 مدرسه به عنوان حجم نمونه مورد نیاز به روش نمونه گیری چند مرحله ای سیستماتیک (منظم) از چهار منطقه شهر تهران (1، 4، 11 و 18) انتخاب شدند. معیارهای مورد نیاز از طریق چک لیست های طراحی شده توسط محقق، جمع آوری شد. وضعیت ایمنی در 5 مولفه داخل زمین و سطوح، حریم ها و خطوط، طراحی و ابعاد، تاسیسات و پوشش ها و تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت. روش های آماری توصیفی به منظور تعیین وضعیت ایمنی عوامل مختلف، همچنین آزمون های یو - من ویتنی، کروسکال والیس، و فریدمن به منظور بررسی و مقایسه وضعیت ایمنی در مدارس دخترانه و پسرانه و تفاوت مناطق مختلف شهر تهران و همچنین تفاوت مولفه های مختلف ایمنی با استفاده از نرم افزار آماری 11 SPSS در سطح معناداری 0.05 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین وضعیت ایمنی مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری وجود ندارد (P>0.05). همچنین نشان داده شد که مناطق مختلف آموزش و پرورش در وضعیت ایمنی مدارس خود تفاوت معناداری دارند (P<0.05). با این حال، تفاوت معناداری بین مولفه های مختلف ایمنی در مدارس مورد مطالعه گزارش نشد (P>0.05). با توجه به نتایج پژوهش و ادبیات تحقیق راهکارهای لازم به منظور بر طرف کردن موارد خطرساز اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس ارائه گردید.
كلید واژه: ایمنی، استاندارد، اماکن ورزشی، تجهیزات ورزشی، مدرسه دخترانه و پسرانه

توضیحات بیشتر