دانلود word اثر تمرين هوازي بر لپتين سرم و مقاومت انسولين در بيماران ديابتي نوع دو

لینک دانلود

دانلود word اثر تمرين هوازي بر لپتين سرم و مقاومت انسولين در بيماران ديابتي نوع دو دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر تمرين هوازي بر لپتين سرم و مقاومت انسولين در بيماران ديابتي نوع دو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر تمرين هوازي بر لپتين سرم و مقاومت انسولين در بيماران ديابتي نوع دو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر تمرين هوازي بر لپتين سرم و مقاومت انسولين در بيماران ديابتي نوع دو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: لپتین یک هورمون مترشح از بافت چربی است که در تعادل انرژی و تنظیم متابولیسم کربوهیدرات و چربی نقش مهمی دارد.هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین های هوازی طولانی مدت بر سطوح لپتین سرم و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1389 بر روی 30 مرد چاق بزرگ سال مبتلا به دیابت نوع دو در قالب دو گروه شاهد و تجربی انجام شد. قبل و بعد از یک برنامه تمرینی هوازی سه ماهه (3 جلسه در هفته)، به منظور اندازه گیری لپتین، انسولین سرم و گلوکز ناشتا از خون همه بیماران نمونه گیری و از گلوگز و انسولین ناشتا برای محاسبه مقاومت انسولین استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری تی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.یافته ها: در شرایط پایه تفاوت معنی داری در متغیرها بین دو گروه مشاهده نشد. سطح لپتین سرم، گلوکز ناشتا و شاخص های تن سنجی در گروه تجربی کاهش معنی داری یافتند (P<0.05). همچنین برنامه تمرینی هوازی به کاهش معنی دار مقاومت انسولین در گروه تجربی منجر شد (P<0.05)، ولی همه متغیرها در گروه شاهد بدون تغییر ماندند.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد تمرین هوازی طولانی مدت همراه با کاهش وزن، یک شیوه درمانی غیردارویی جهت تنظیم لپتین سیستمیک، کاهش گلوکز خون و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی است.
كلید واژه: دیابت، لپتین، ورزش هوازی، مقاومت انسولین

توضیحات بیشتر