دانلود word اثر شوري بر روابط آبي، تنظيم کننده هاي اسمزي و عملکرد سه گونه دارويي از جنس بارهنگ

لینک دانلود

 دانلود word اثر شوري بر روابط آبي، تنظيم کننده هاي اسمزي و عملکرد سه گونه دارويي از جنس بارهنگ دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر شوري بر روابط آبي، تنظيم کننده هاي اسمزي و عملکرد سه گونه دارويي از جنس بارهنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر شوري بر روابط آبي، تنظيم کننده هاي اسمزي و عملکرد سه گونه دارويي از جنس بارهنگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر شوري بر روابط آبي، تنظيم کننده هاي اسمزي و عملکرد سه گونه دارويي از جنس بارهنگ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی اثر شوری بر روابط آبی، روابط یونی، قندهای محلول، محتوای پرولین، فلورسانس کلروفیل و عملکرد در سه گونه دارویی اسفرزه اواتا (Plantago ovata)، اسفرزه پسیلیوم (Plantago psyllium) و بارهنگ کبیر (Plantago major)، آزمایشی در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولی عصر ولی عصر رفسنجان به اجرا در آمد. آزمایش به به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. عامل اول شامل 4 سطح شوری (0، 9، 15 و 21 دسی زیمنس بر متر) و عامل دوم شامل سه گونه دارویی اسفرزه اواتا، اسفرزه پسیلیوم و بارهنگ کبیر بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نمک، محتوای آب نسبی در هر سه گونه کاهش یافت، هر چند روند کاهشی بین سه گونه متفاوت بود. افزایش غلظت نمک محتوای سدیم برگ را افزایش و محتوای کلسیم، منیزیم و پتاسیم برگ را در این سه گونه کاهش داد. با افزایش غلظت نمک محتوای یون ها به طور معنی داری در برگ کاهش یافت. محتوای پرولین و قندهای محلول تحت تاثیر سطوح مختلف شوری قرار نگرفت و تنها نوع گونه بر این صفات تاثیر موثرگذار بود. در گونه بارهنگ کبیر بالاترین عملکرد بذر مربوط به تیمار شاهد و پایین ترین مقدار آن مربوط به سطح شوری 21 دسی زیمنس بر متر بود. در گونه اسفرزه اواتا و پسیلیوم در سطح شوری 21 دسی زیمنس بر متر بذری تشکیل نشد. در میان سه گونه مورد مطالعه، گونه بارهنگ کبیر در حفظ تعادل مطلوب یونی، محتوای آب نسبی و عملکرد در شرایط شوری از توانایی بالاتری نسبت به دو گونه دیگر برخوردار بود.
كلید واژه: پرولین، فلورسانس کلروفیل، روابط یونی، قند محلول

توضیحات بیشتر