دانلود word استفاده از پرگابلين و گاباپنتين در کاهش درد بعد از عمل فتورفراکتيوکراتکتومي، کارآزمايي باليني کنترل شده با دارونما

لینک دانلود

دانلود word استفاده از پرگابلين و گاباپنتين در کاهش درد بعد از عمل فتورفراکتيوکراتکتومي، کارآزمايي باليني کنترل شده با دارونما دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word استفاده از پرگابلين و گاباپنتين در کاهش درد بعد از عمل فتورفراکتيوکراتکتومي، کارآزمايي باليني کنترل شده با دارونما کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word استفاده از پرگابلين و گاباپنتين در کاهش درد بعد از عمل فتورفراکتيوکراتکتومي، کارآزمايي باليني کنترل شده با دارونما،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word استفاده از پرگابلين و گاباپنتين در کاهش درد بعد از عمل فتورفراکتيوکراتکتومي، کارآزمايي باليني کنترل شده با دارونما :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :12

هدف: ارزیابی تاثیر پرگابلین و گاپاپنتین بر کاهش درد بیماران پس از جراحی فتورفراکتیوکراتکتومی در مقایسه با دارونما.روش پژوهش: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور، 150 بیمار کاندید جراحی فتورفراکتیوکراتکتومی که معیارهای مطالعه را داشتند به طور تصادفی به سه گروه 50 نفری تقسیم شدند. به گروه های 1 و 2 و 3 علاوه بر داروهای معمول پس از عمل، به ترتیب پرگابلین 75 میلی گرم، گاباپنتین 300 میلی گرم و دارونما 3 بار در روز به مدت 3 روز تجویز گردید. به بیماران توصیه شد که برای کنترل بیش تر درد از قرص استامینوفن کدیین 300.10 میلی گرم حداکثر تا میزان 1 عدد هر 4 ساعت استفاده نمایند. تمام بیماران یک مقیاس سنجش درد بر اساس بینایی (با محدوده 0=فقدان درد تا 10=شدیدترین درد تجربه شده توسط بیمار) را 7 بار در مدت 3 روز پس از فتورفراکتیوکراتکتومی تکمیل کردند. از Generalized Mixed Model برای مقایسه نمره درد و تعداد قرص های استامینوفن کدیین مصرفی بین گروه ها استفاده شد و آزمون دقیق فیشر برای مقایسه درد شدید (نمره>7) به کار رفت.یافته ها: بیماران در سه گروه از نظر سن، جنس، میزان عیب انکساری، عمق برداشت بافت و استفاده از میتومایسین C مشابه بودند (P>0.05 در تمام موارد). بر اساس آنالیز Mixed Model، میانگین نمره درد در گروه دارونما بیش از گروه های پرگابلین (P=0.029) و گاباپنتین (P=0.023) بود. میزان درد شدید در گروه دارونما به ویژه در صبح بعد از عمل بیش تر بود (P=0.043). تعداد قرص های استامینوفن کدیین مصرف شده در گروه های گاباپنتین (9.0±4.1) و پرگابلین (7.9±5.2) در مقایسه با گروه پلاسبو (10.3±5.6) کم تر بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود (P=0.061).نتیجه گیری: گاباپنتین و پرگابلین در کاهش درد پس از عمل فتورفراکتیوکراتکتومی تاثیر افزایشی با سایر داروهای ضد درد دارند و میتوان هر یک را به عنوان داروی کمکی در کنترل درد پس از فتورفراکتیوکراتکتومی به کار برد.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر