دانلود word اثر تمرين هاي منتخب هوازي طولاني مدت بر مقادير لپتين سرم در جوانان غير ورزشکار

لینک دانلود

 دانلود word اثر تمرين هاي منتخب هوازي طولاني مدت بر مقادير لپتين سرم در جوانان غير ورزشکار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر تمرين هاي منتخب هوازي طولاني مدت بر مقادير لپتين سرم در جوانان غير ورزشکار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر تمرين هاي منتخب هوازي طولاني مدت بر مقادير لپتين سرم در جوانان غير ورزشکار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر تمرين هاي منتخب هوازي طولاني مدت بر مقادير لپتين سرم در جوانان غير ورزشکار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: اطلاعات موجود در مورد تاثیر فعالیت منظم بدنی بر مقادیر لپتین پایه پلاسمایی متناقض و بیش تر داده ها مربوط به آزمودنی های چاق یا لاغر هستند.هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین های منتخب هوازی طولانی مدت بر سطوح لپتین پایه در جوانان سالم غیرورزشکار انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1389 بر روی 44 نفر از دانشجویان غیرورزشکار زن و مرد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. ابتدا آزمودنی ها بعد از همسان سازی جفت شده به دو گروه زن و مرد مداخله و شاهد تقسیم شدند. سپس برنامه تمرین های هوازی والیبال با شدت معین انجام و 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی نمونه های خونی افراد گرفته شد. مقادیر لپتین در پیش آزمون و پس آزمون به روش الیزا (کیت شرکت IBL ژاپن) تعیین و داده ها با آزمون های آماری تی همبسته، تی مستقل، تحلیل واریانس تک راهه و دو راهه آنوا تحلیل شدند.یافته ها: مقادیر لپتین پایه پلاسمایی در افراد جوان سالم غیرورزشکار، در پاسخ به تمرین های منظم طولانی مدت دچار نوسان نشد، به طوری که در گروه مداخله، سطوح سرمی لپتین زنان در ابتدا 29.55±1.45 و در پایان مطالعه 30.05±2.25 نانوگرم بر میلی لیتر و مقادیر آن برای مردان در ابتدا 31.22±2.24 و در پایان مطالعه 29.28±3.12 نانوگرم بر میلی لیتر بود.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها و نقش بافت چربی به عنوان مهم ترین منبع ترشح کننده لپتین، عدم تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر میزان لپتین پلاسما می تواند حاکی از عدم تغییر میزان بافت چربی در آزمودنی ها باشد.
كلید واژه: تمرین های هوازی، لپتین، غیر ورزشکار

توضیحات بیشتر