دانلود word اثر محيط هاي نگه داري دندان بر روي استحکام باند برشي براکت هاي ارتودنسي

لینک دانلود

 دانلود word اثر محيط هاي نگه داري دندان بر روي استحکام باند برشي براکت هاي ارتودنسي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر محيط هاي نگه داري دندان بر روي استحکام باند برشي براکت هاي ارتودنسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر محيط هاي نگه داري دندان بر روي استحکام باند برشي براکت هاي ارتودنسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر محيط هاي نگه داري دندان بر روي استحکام باند برشي براکت هاي ارتودنسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :6

زمینه: در ارتودنسی، باندینگ برای توصیف اتصال براکت به سطوح دندانی توسط رزین باندینگ ها به کار می رود. عوامل متفاوتی در استحکام باند براکت ها دخالت دارند که یکی از آن ها محیط نگه دارنده است.هدف: مطالعه به منظور تعیین دانلود word اثر محيط هاي نگه داري دندان بر روي استحکام باند برشي براکت هاي ارتودنسي در محیط آزمایشگاهی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1390 بر روی 105 دندان آسیای کوچک انسانی سالم انجام شد که سه ماه در داخل مواد نگه دارنده ای مانند آب مقطر، فرمالین %10، کلرامین 0.5%T، تیمول %0.2، اتانول %70، محلول نمکی ایزوتونیک و هیپوکلریت سدیم %5.25 در دمای محیط نگه داری شده بودند. سطح باکال دندان ها 30 ثانیه با اسید فسفریک %37 آماده سازی و سپس 15 ثانیه با آب شستشو داده شد. سپس براکت هایی از جنس فولاد ضد زنگ Dent arum) با 0.018 slot اینچ) توسط کامپوزیت و باندینگ (3M) TransbondXT در مرکز هندسی سطح باکال و عمود بر محور طولی دندان ها نصب شد. استحکام باند برشی با دستگاه Universal testing با سرعت 1 میلی متر بر دقیقه بررسی شد و داده ها با آزمون های آماری توکی ، آنوا، واریانس یک طرفه و روش های ان پیر(غیر پارامتریک) تحلیل شدند.یافته ها: بیش ترین میانگین استحکام باند برشی (20.95 مگاپاسکال) در کلرامین 0.5%T و کم ترین (13.08 مگاپاسکال) در فرمالین %10 و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. طبق آزمون آماری توکی نمونه های نگه داری شده در الکل %70 و تیمول %0.2 با هیچ یک از گروه ها تفاوت معنی دار آماری نداشتند. نمونه های داخل کلرامین 0.5%T از نظر استحکام باند برشی با نمونه های نگه داری شده در فرمالین %10 و محلول نمکی ایزوتونیک تفاوت آماری معنی داری را نشان دادند. نمونه های نگه داری شده داخل آب مقطر در مقایسه با نمونه های نگه داری شده داخل فرمالین %10 تفاوت آماری معنی داری را نشان دادند.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، تنها نمونه های نگه داری شده در کلرامین 0.5%T نسبت به نمونه های شاهد (آب مقطر) استحکام قابل قبولی داشتند.
كلید واژه: استحکام برشی، محیط نگه دارنده، براکت

توضیحات بیشتر