دانلود word تاثير هايپراکسي نورموباريک متناوب بر استحکام سد خوني- مغزي موش هاي صحرايي مدل سکته مغزي

لینک دانلود

 دانلود word تاثير هايپراکسي نورموباريک متناوب بر استحکام سد خوني- مغزي موش هاي صحرايي مدل سکته مغزي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير هايپراکسي نورموباريک متناوب بر استحکام سد خوني- مغزي موش هاي صحرايي مدل سکته مغزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير هايپراکسي نورموباريک متناوب بر استحکام سد خوني- مغزي موش هاي صحرايي مدل سکته مغزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير هايپراکسي نورموباريک متناوب بر استحکام سد خوني- مغزي موش هاي صحرايي مدل سکته مغزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :9

زمینه: مطالعه های اخیر نشان داده است که استفاده از هایپراکسی نورموباریک (90 درصد) به صورت متناوب یا پیوسته می تواند آسیب های ناشی از سکته مغزی را کاهش دهد.هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر رادیکال های اکسیژن بر استحکام سد خونی- مغزی ناشی از هایپراکسی نورموباریک در مدل سکته مغزی موش صحرایی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1389 بر روی 42 سر موش صحرایی نژاد ویستار در محدوده وزنی 250 تا 350 گرم انجام شد. موش های گروه آزمایش و شاهد به مدت 6 روز به مدت 4 ساعت در معرض اکسیژن 90 درصد (HO) و 21 درصد (RA) قرار گرفتند. سپس هر گروه اصلی به سه زیرگروه فرعی تقسیم شدند تا دی متیل تیواوره دریافت کنند. آن گاه امتیازهای نقص نورولوژیک و استحکام سد خونی مغزی بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری آنوای یک طرفه و من ویتنی یو تحلیل شدند.یافته ها: میانه امتیازهای نقص نورولوژیک و استحکام سد خونی- مغزی در گروه آزمایش نسبت به شاهد کاهش یافت (P=0.02)؛ در حالی که با مصرف دی متیل تیواوره این اثر تا حد زیادی از بین رفت (P=0.43).نتیجه گیری: استحکام سد خونی- مغزی حاصل از تیمار با هایپراکسی نورموباریک تا حد زیادی به واسطه رادیکال های اکسیژن انجام می شود.
كلید واژه: حفاظت عصبی، سکته مغزی، هایپراکسی نورموباریک، نقص نورولوژیک، رادیکال های آزاد اکسیژن

توضیحات بیشتر