دانلود word تجارب جهاني در زمينه نوآوري هاي آموزشي از منظر شيوه هاي توليد، پذيرش و اجراي نوآوري در آموزش عمومي ايران

لینک دانلود

 دانلود word تجارب جهاني در زمينه نوآوري هاي آموزشي از منظر شيوه هاي توليد، پذيرش و اجراي نوآوري در آموزش عمومي ايران دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تجارب جهاني در زمينه نوآوري هاي آموزشي از منظر شيوه هاي توليد، پذيرش و اجراي نوآوري در آموزش عمومي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تجارب جهاني در زمينه نوآوري هاي آموزشي از منظر شيوه هاي توليد، پذيرش و اجراي نوآوري در آموزش عمومي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تجارب جهاني در زمينه نوآوري هاي آموزشي از منظر شيوه هاي توليد، پذيرش و اجراي نوآوري در آموزش عمومي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي آموزشي

تعداد صفحات :40

هدف اصلی این پژوهش «شناسایی نوآوری های آموزشی از منظر شیوه های تولید، پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش و پرورش عمومی ایران با توجه به تجارب جهانی و دانش مربوط» و سوال اصلی آن شیوه های مختلف تولید، پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشی در آموزش عمومی است. پژوهش حاضر از نوع ترکیبی بوده که با مطالعه اسناد و مدارک داخلی و کشورهای هدف و نیز بهره برداری از نظرات صاحب نظران و با استفاده از روش کیفی، داده ها مقایسه، مقوله بندی و مورد تحلیل قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش، پنج کشور مالزی، هند، سنگاپور، استرالیا و آمریکا می باشد. ابزارهای پژوهش شامل اسناد و مدارک به ویژه قوانین و پژوهش های انجام شده مربوط به موضوع پژوهش در کشورهای هدف و در ایران، مصاحبه با متخصصان موضوعی و پرسشنامه محقق ساخته است. در این پژوهش فرآیند تولید، پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشی در کشورهای هدف مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن شرایط بومی آموزش و پرورش ایران، شیوه های فوق تبیین و الگویی در این خصوص ارائه و اعتباربخشی علمی شده است.بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اعتباربخشی عملی الگو، مطالعات انجام شده، تجارب و قضاوت های شهودی و ایمانی، نتایج بیانگر آن است که شرایط فعلی نظام آموزشی به هچ وجه برای اجرای الگوی پیشنهادی فوق مناسب نبوده و زمینه های لازم برای اجرای آن فراهم نمی باشد. از اینرو اکثر متخصصان عقیده دارند که ابتدا باید زمینه های لازم الگو فراهم شود و مدرسه ای با ویژگی های الگوی پیشنهادی، تحقق یابد تا بتوان امیدوار بود که نوآوری آموزشی در نظام آموزشی کشور تحقق عینی پیدا می کند.
كلید واژه: نوآوری آموزشی، تولید، پذیرش، اجرا

توضیحات بیشتر