دانلود word بررسي تحمل خشکي در ژنوتيپ هاي گندم ديم تحت شرايط متفاوت رطوبتي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تحمل خشکي در ژنوتيپ هاي گندم ديم تحت شرايط متفاوت رطوبتي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تحمل خشکي در ژنوتيپ هاي گندم ديم تحت شرايط متفاوت رطوبتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تحمل خشکي در ژنوتيپ هاي گندم ديم تحت شرايط متفاوت رطوبتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تحمل خشکي در ژنوتيپ هاي گندم ديم تحت شرايط متفاوت رطوبتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ های گندم دیم، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه، تحت دو شرایط تنش خشکی (دیم) و آبیاری تکمیلی، در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 20 ژنوتیپ گندم نان اجرا گردید. تجزیه واریانس آزمایش آبیاری تکمیلی، نشان داد که تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه، زیست توده، شاخص برداشت، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه وجود داشت. در آزمایش تنش خشکی نیز صفات شاخص برداشت، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه دارای تفا و ت معنی داری بین ارقام بودند، ولی صفات عملکرد زیست توده و عملکرد دانه معنی دار نبودند. تجزیه واریانس مرکب برای دو آزمایش نشان داد که تنش خشکی، باعث کاهش معنی دار شاخص برداشت، تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزاردانه گردید، اما بر عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد زیست توده تاثیر معنی داری نداشت. در شرایط تنش خشکی ژنوتیپ های شماره 3 (ARG/R16//BEZ*2/3/AGRI/KSK/5/TRK13/6/M) و 11 (M-70-4/5/Alborz/4/K6290914/Cno//K58/Tob/3/Wa) به ترتیب با میانگین 2.22 و 2.19 تن در هکتار بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. تحت آبیاری تکمیلی بیش ترین عملکرد دانه به میزان 3.84 و 4.19 تن در هکتار مربوط به ژنوتیپ های شماره 3 و 17 (DARI98-MA-39CIT98/99 (F4)-1MA-0MA) بود. ژنوتیپ های شماره 3 و 17با دارا بودن بالاترین مقادیر MP، STI و GMP به عنوان متحمل ترین ژنوتیپ ها به تنش خشکی شناخته شدند.
كلید واژه: گندم نان، تنش خشکی، شاخص های تحمل

توضیحات بیشتر