دانلود word اثرات کم آبياري بر عملکرد کمي و کيفي رقم هاي سويا در منطقه رشت

لینک دانلود

دانلود word اثرات کم آبياري بر عملکرد کمي و کيفي رقم هاي سويا در منطقه رشت دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثرات کم آبياري بر عملکرد کمي و کيفي رقم هاي سويا در منطقه رشت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثرات کم آبياري بر عملکرد کمي و کيفي رقم هاي سويا در منطقه رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثرات کم آبياري بر عملکرد کمي و کيفي رقم هاي سويا در منطقه رشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي

تعداد صفحات :22

به منظور بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی رقم های سویا آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال زراعی 1388 اجرا گردید. عامل اصلی شامل 3 سطح آبیاری در پتانسیل های رطوبتی 35-30 (I1)، 55-50 (I2) و 75-70 (I3) سانتی بار و یک سطح بدون آبیاری (I4) بود و عامل فرعی شامل 7 رقم سویا به نام های 033، 032 و سحر (از گروه رسیدگی 4)، ال.17، کلارک، زان و مادری (از گروه رسیدگی 3) در نظر گرفته شد. سطوح پتانسیل رطوبتی خاک با استفاده از تانسیومتر کنترل شد. نتایج نشان داد با کاهش آبیاری، گیاهان در تیمارهای I2، I3 و I4 به ترتیب 15، 20 و 65 درصد، عملکرد کم تری را نسبت به تیمار آبیاری I1 داشتند. بیش ترین (1379 کیلوگرم) و کم ترین عملکرد دانه (478 کیلوگرم)، به ترتیب در تیمارهای I1 و I4 به دست آمد. رقم 033 در تیمار I3 دارای بیش ترین و رقم زان در تیمار I4 دارای کم ترین عملکرد روغن و پروتئین بودند. همچنین بررسی بهره وری آب نشان داد که با کاهش آبیاری شاخص بهره وری آب به طور معنی داری افزایش یافت به طوری که تیمارهای I2 و I3 نسبت به تیمار I1، به ترتیب 13 و 33 درصد افزایش نشان دادند. نتایج این آزمایش نشان داد که اعمال آبیاری بر اساس پتانسیل رطوبتی 75-70 سانتی بار، ضمن صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری مصرف آب، می تواند موجب افزایش درصد روغن و پروتئین دانه سویا در منطقه رشت شود.
كلید واژه: تنش کم آبی، سویا، عملکرد، اجزای عملکرد

توضیحات بیشتر