دانلود word مقايسه چند عصاره گير براي استخراج پتاسيم قابل جذب گندم در برخي از خاکهاي استان همدان

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه چند عصاره گير براي استخراج پتاسيم قابل جذب گندم در برخي از خاکهاي استان همدان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه چند عصاره گير براي استخراج پتاسيم قابل جذب گندم در برخي از خاکهاي استان همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه چند عصاره گير براي استخراج پتاسيم قابل جذب گندم در برخي از خاکهاي استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه چند عصاره گير براي استخراج پتاسيم قابل جذب گندم در برخي از خاکهاي استان همدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :9

پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان می باشد و از نظر فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از مهمترین کاتیونها در گیاهان محسوب می شود. لذا آگاهی از وضعیت پتاسیم خاکها در استفاده بهتر از کودهای پتاسیمی در مزارع لازم است. گرچه استات آمونیوم عصاره گیر رایج در ارزیابی پتاسیم قابل استفاده درخاکهای ایران می باشد، تحقیق حاضر به منظور ارزیابی چند عصاره گیر جهت عصاره گیری پتاسیم قابل استفاده گندم در بعضی از خاکهای استان همدان صورت گرفته است. بدین منظور 10 نمونه خاک از بین 40 نمونه خاک نمونه برداری شده انتخاب شد. پتاسیم قابل عصاره گیری این خاکها با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیوم یک مولار، اسید سولفوریک 0.025 مولار، کلرید باریم 0.1 مولار، کلرید سدیم یک مولار و کلرید کلسیم 0.01 مولار استخراج شد. ارتباط بین پتاسیم عصاره گیری شده و جذب پتاسیم توسط گیاه می تواند فاکتور مهمی در انتخاب روش اندازه گیری پتاسیم خاکها باشد. به همین علت در مطالعات گلخانه ای از گندم الوند استفاده شد. پتاسیم استخراج شده توسط اسید سولفوریک 0.025 مولار با تمام عصاره گیرها بجز استات آمونیوم مولار همبستگی معنی داری نشان داد.بین سایر عصاره گیرها همبستگی معنی دار مشاهده شد. پتاسیم استخراج شده توسط عصاره گیرهای استات آمونیوم یک مولار، اسید سولفوریک 0.025 مولار، کلرید باریم 0.1 مولار، کلریدکلسیم 0.01 مولار و کلریدسدیم یک مولار با جذب پتاسیم همبستگی معنی داری نشان دادند. بین پتاسیم استخراج شده توسط اسید سولفوریک 0.025 مولار، کلرید باریم 0.1 مولار و کلریدسدیم یک مولار با عملکرد گندم همبستگی معنی داری مشاهده شد. به نظر می رسد در خاکهای مورد مطالعه عصاره گیرهای کلرید کلسیم 0.01 مولار، کلرید سدیم یک مولار و کلرید باریم 0.1 مولار در مقایسه با عصاره گیرهای اسید سولفوریک 0.025 مولار و استات آمونیوم یک مولار جهت ارزیابی قابلیت جذب پتاسیم مناسب تر باشند.
كلید واژه: گندم، عصاره گیر، پتاسیم قابل استفاده

توضیحات بیشتر