دانلود word بررسي کاربرد پساب تصفيه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهاي دامي و شيميايي بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و تنظيم کننده هاي اسمزي ذرت KoSc704

لینک دانلود

 دانلود word بررسي کاربرد پساب تصفيه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهاي دامي و شيميايي بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و تنظيم کننده هاي اسمزي ذرت KoSc704 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي کاربرد پساب تصفيه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهاي دامي و شيميايي بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و تنظيم کننده هاي اسمزي ذرت KoSc704  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي کاربرد پساب تصفيه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهاي دامي و شيميايي بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و تنظيم کننده هاي اسمزي ذرت KoSc704،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي کاربرد پساب تصفيه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهاي دامي و شيميايي بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و تنظيم کننده هاي اسمزي ذرت KoSc704 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :9

به منظور بررسی اثرات استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و دو تنظیم کننده اسمزی کربوهیدرات و پرولین در ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1386 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمار اصلی طرح شامل دو نوع آب =W1 آبیاری با آب معمولی و =W2 آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهر زابل در کل دوره رشد ذرت و تیمار فرعی شامل 5 سطح کودی: =F1 شاهد (عدم استفاده ازکودهای دامی و شیمیایی)، =F2 استفاده از کود دامی به میزان توصیه شده، =F3 استفاده از نصف کود دامی توصیه شده، =F4 استفاده از کودهای شیمیایی K، P و N به میزان توصیه شده و F5= استفاده از نصف کودهای شیمیایی K، P و N توصیه شده، بودند.نتایج نشان داد استفاده از پساب بصورت معنی داری سبب افزایش عملکرد دانه ذرت نسبت به آبیاری با آب معمولی می شود. تیمار پساب تاثیر مثبت و معنی داری بر کلیه اجزاء عملکرد دانه داشت، اما بیشترین تاثیر آن مربوط به وزن هزار دانه بود. در بین تیمارهای کودی، تیمار F4 بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد و کلیه اجزاء عملکرد دانه دارا بود. در مقایسه با آب معمولی، تیمار پساب سبب افزایش غلظت دو تنظیم کننده اسمزی کربوهیدرات و پرولین در بافت سبز برگها شد و این افزایش در مورد پرولین بیشتر از کربوهیدرات بود. در بین تیمارهای کودی، تیمار F4 بیشترین تاثیر را بر بالا بردن غلظت این دو ترکیب برعهده داشت.
كلید واژه: کودهای دامی و شیمیایی، پساب تصفیه شده، ذرت، تنظیم کننده های اسمزی، عملکرد دانه

توضیحات بیشتر