دانلود word جداسازي، غربالگري، شناسايي نسبي و تعيين تحمل به تنش شوري و خشکي جدايه هاي برترباکتري هاي ريزوسفري محرک رشد (PGPR) درختان پسته

لینک دانلود

 دانلود word جداسازي، غربالگري، شناسايي نسبي و تعيين تحمل به تنش شوري و خشکي جدايه هاي برترباکتري هاي ريزوسفري محرک رشد (PGPR) درختان پسته دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word جداسازي، غربالگري، شناسايي نسبي و تعيين تحمل به تنش شوري و خشکي جدايه هاي برترباکتري هاي ريزوسفري محرک رشد (PGPR) درختان پسته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word جداسازي، غربالگري، شناسايي نسبي و تعيين تحمل به تنش شوري و خشکي جدايه هاي برترباکتري هاي ريزوسفري محرک رشد (PGPR) درختان پسته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word جداسازي، غربالگري، شناسايي نسبي و تعيين تحمل به تنش شوري و خشکي جدايه هاي برترباکتري هاي ريزوسفري محرک رشد (PGPR) درختان پسته :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :18

به منظور جداسازی و غربالگری باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه پسته، تعداد 30 نمونه خاک به طور مرکب از ناحیه ریزوسفر درختان پسته استان کرمان تهیه و300 جدایه از این نمونه خاکها انتخاب و جداسازی گردید. جدایه ها از نظر میزان تحمل به شوری در سطوح 100، 200، 400 و 600 میلی مولار مخلوطی از کلریدهای سدیم، کلسیم و منیزیم (EC معادل سطوح فوق به ترتیب 12.35، 24، 46.2 و 64.3 dS/m می باشد) با SAR برابر 13 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 104 جدایه از سطوح مختلف شوری به نحوی انتخاب شد که سرعت رشد آنها متوسط به بالا و از نظر خصوصیات ظاهری کلنی نیز اختلاف و تنوع کافی را داشته باشند. جدایه ها از نظر ویژگی های مهم محرک رشدی گیاه شامل توان حل کنندگی فسفات های نامحلول معدنی و آلی و توان تولید سیدروفور، IAA و Acc- دآمیناز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جدایه های برتر که حداقل دارای یکی از صفات فوق در حد قابل قبول بودند از نظر میزان تحمل به خشکی با استفاده از PEG-6000 مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیش از 80 درصد جدایه ها توانستند در سطح شوری 600 میلی مولار رشد کنند و 25 درصد جدایه ها در گروه بسیار متحمل قرار گرفتند. از 104 جدایه مورد ارزیابی برای صفات محرک رشدی، 80 درصد حداقل دارای یکی از صفات PGPRs بودند. 46 درصد از جدایه ها مولد سیدروفور، 47 درصد مولد IAA، 33 درصد دارای توان حل کنندگی فسفات های نامحلول و 22 درصد قادر به تولید آنزیم ACC– دآمیناز بودند که از بین آنها 11 جدایه به عنوان جدایه های نهایی برتر انتخاب گردیدند. استفاده از محیط NB حاوی سطوح 202.13، 295.75، 428.38 و 548.80 گرم پلی اتیلن گلیکول به ازاء هر کیلوگرم محیط NB مایع که به ترتیب معادل پتانسیل های آبی 5-، 10-، 20- و 30- بار می باشند باعث کاهش معنی دار میزان رشد جدایه های انتخابی گردید، اما از 11 جدایه فقط یک جدایه در 20- بار و سه جدایه در 30- بار قادر به رشد نبودند. جدایه های برتر انتخابی از نظر خصوصیات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مورد مطالعه و شناسایی اولیه قرار گرفتند.
كلید واژه: باکتریهای ریزوسفری محرک رشد، سیدروفور، ACC– دآمیناز، پسته، تنش شوری و خشکی، IAA

توضیحات بیشتر