دانلود word تاثير کود مرغي بر ويژگي هاي جذب و نياز استاندارد فسفر در برخي از خاک هاي آهکي استان همدان

لینک دانلود

 دانلود word تاثير کود مرغي بر ويژگي هاي جذب و نياز استاندارد فسفر در برخي از خاک هاي آهکي استان همدان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير کود مرغي بر ويژگي هاي جذب و نياز استاندارد فسفر در برخي از خاک هاي آهکي استان همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير کود مرغي بر ويژگي هاي جذب و نياز استاندارد فسفر در برخي از خاک هاي آهکي استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير کود مرغي بر ويژگي هاي جذب و نياز استاندارد فسفر در برخي از خاک هاي آهکي استان همدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :12

تحرک و قابلیت استفاده فسفر در خاک تحت تاثیر ویژگیهای جذب فسفر است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کود مرغی بر پارامترهای هم دماهای جذب و نیاز استاندارد فسفر بود. ده نمونه خاک آهکی با 1.5 در صد کود مرغی و بدون کود مرغی به مدت 5 ماه در رطوبت ظرفیت مزرعه در دمای 25±1oC در انکوباتور قرار گرفتند. ویژگی های جذب این نمونه ها به وسیله هم دماهای معمول و هم با روش تک نقطه ای تعیین شدند. نتایج نشان داد در اثر کاربرد کود مرغی میانگین فسفر قابل استفاده خاکها به روش اولسن 58.5 درصد افزایش یافت. داده های جذب فسفر در تمام نمونه ها به وسیله معادله های فروندلیچ و خطی توصیف شدند. ثابت های همدماهای جذب در خاکهای تیمار شده کمتر از خاکهای تیمار نشده بود. میانگین ضریب توزیع و n معادله فروندلیچ در خاکهای کود داده شده به ترتیب 72.4 و 63.6در صد کاهش یافت. میانگین ظرفیت بافری (شیب معادله خطی) 12.9 درصد کاهش یافت. میانگین فسفر به آسانی قابل استفاده (عرض از مبدا معادله خطی) و غلظت تعادلی فسفر به ترتیب 34.4 و 132 در صدافزایش یافت. نیاز استاندارد فسفر در خاکهای تیمار شده با کود مرغی کمتر از خاکهای تیمار نشده بود. میانگین شاخص تک نقطه ای جذب 11 در صد کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد چنانچه مدیریت صحیح در مصرف کود اعمال نگردد احتمالا خطری برای آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی محسوب می گردد.
كلید واژه: ویژگی های جذب، کود مرغی، فسفر

توضیحات بیشتر