دانلود word تعيين فسفر قابل استفاده با روش نوارهاي کاغذي پوشيده شده با اکسيد آهن و مقايسه آن با روش هاي شيميايي

لینک دانلود

 دانلود word تعيين فسفر قابل استفاده با روش نوارهاي کاغذي پوشيده شده با اکسيد آهن و مقايسه آن با روش هاي شيميايي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين فسفر قابل استفاده با روش نوارهاي کاغذي پوشيده شده با اکسيد آهن و مقايسه آن با روش هاي شيميايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين فسفر قابل استفاده با روش نوارهاي کاغذي پوشيده شده با اکسيد آهن و مقايسه آن با روش هاي شيميايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين فسفر قابل استفاده با روش نوارهاي کاغذي پوشيده شده با اکسيد آهن و مقايسه آن با روش هاي شيميايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :8

روش های گیرنده یون نظیر نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن می تواند به صورت ممتد فسفر را از محلول خاک جذب کند. در این روش مکانیزم عصاره گیری فسفر احتمالا شبیه مکانیزم جذب فسفر به وسیله گیاه است. هدف این پژوهش مقایسه روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن با روشهای اولسن، بری 2، مهلیچ2 و بیکربنات - آمونیوم دی تی پی ای در تعیین فسفر قابل استفاده گیاه یونجه بود.فسفر قابل استفاده در 15 نمونه خاک به روشهای ذکر شده تعیین شد. کشت گلدانی در قالب بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل شامل 15 نمونه خاک و دو سطح صفر و200 میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک انجام و گیاهان یونجه (Medicago sativa) در سه چین برداشت شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مقدار فسفر استخراج شده به روش نوارهای کاغذی با فسفر استخراج شده با سایر روش های شیمیایی هم بستگی معنی داری (p<0.05) داشت. نتایج مطالعات هم بستگی نشان داد که درچین اول، شاخص جذب با فسفر عصاره گیری شده با روش نوارهای کاغذی و سایر عصاره گیرها هم بستگی معنی داری نداشت. در چین دوم و سوم شاخص جذب و دیگر شاخص های گیاه با فسفر استخراج شده با روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن شبیه چند عصاره گیر دیگر به جز روش بری 2 هم بستگی معنی داری (p<0.05) داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که روش نوارهای کاغذی کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن می تواند شبیه تعدادی از روش های شیمیایی دیگر جهت تعیین فسفر قابل استفاده گیاه یونجه به کار رود.
كلید واژه: فسفر قابل استفاده، عصاره گیرهای شیمیایی، نوارهای کاغذی

توضیحات بیشتر