دانلود word تحليلي بر زمينه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي، مطالعه موردي دهستان بدر؛ شهرستان قروه

لینک دانلود

دانلود word تحليلي بر زمينه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي، مطالعه موردي دهستان بدر؛ شهرستان قروه دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تحليلي بر زمينه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي، مطالعه موردي دهستان بدر؛ شهرستان قروه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تحليلي بر زمينه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي، مطالعه موردي دهستان بدر؛ شهرستان قروه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تحليلي بر زمينه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي، مطالعه موردي دهستان بدر؛ شهرستان قروه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)

تعداد صفحات :25

با آغاز قرن بیست و یکم، نقش و جایگاه فناوری های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند دستیابی به توسعه بیش از گذشته هویدا شده است؛ امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش پایه ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، به ویژه جوامع محروم روستایی ایفا کرده، یکی از رویکردهای مهمی است که جهت توانمندسازی روستاییان در این نواحی پیشنهاد می شود. مساله ای که امروزه جهت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی وجود دارد، این است که آیا این نواحی در ابعاد مختلف فردی، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی زمینه های مناسب برای توسعه این فناوری ها را دارا می باشند؟ پاسخگویی به این سوال هدف تحقیق حاضر می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون فریدمن، آماره t تک نمونه ای، آزمون U مان ویتنی، رگرسیون خطی، آزمون توکی، آزمون کای دو و ضریب همبستگی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، روستاهای مورد مطالعه در هیچ کدام از ابعاد چهار گانه مورد بررسی، دارای زمینه های لازم جهت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی باشند.
كلید واژه: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه روستایی، آمارهای توصیفی، آزمون فرید من، دهستان بدر

توضیحات بیشتر